1. juunist 2019 kehtivad uued soojuse müügi tüüptingimused

Alates 1. juunist 2019 kehtivad AS-il Utilitas Tallinn ja AS-il Utilitas Eesti uued soojuse müügi tüüptingimused. Uuenenud tüüptingimused laienevad kõikidele seni sõlmitud soojusteenuse lepingutele. Tüüptingimustega saab tutvuda siin.

Tüüptingimustes oleme täpsustanud:

  •  arvete esitamise alust ning viinud sisse uue mõiste: arvestuspunkt
  • arvelduse korda soojusarvesti mälust käsitsi loetud näitude alusel
  • arvestusliku arve esitamise korda
  • tüüptingimuse viivise määra, mis enne oli fikseeritud lepingus
  • soojusettevõtja seadmetele ligipääsu tagamise korra
  • soojuskandja temperatuuride vahe peale- ja tagasivoolul (ΔT) arvestuspunktis
  • vajaduse tagada arvestuspunkti asukohas kauglugemisseadmele kvaliteetne mobiilside levi (GPRS/3G/4G) Telia Eesti AS poolt
  • tarbija poolse lepingu  peatamise võimaluse
  • lepingu lõpetamise tarbimise puudumisel üle kahe aasta

Küsimuste korral palume võtta meiega ühendust.