UtilitasUtilitas - Me armastame 4 aastaaega

Utilitas ei saa tervet planeeti päästa, kuid koos kaugkütte-
klientidega anname tugeva panuse elukeskkonna heaks.

Utilitas ei saa tervet planeeti päästa, kuid koos kaugkütteklientidega anname tugeva panuse elukeskkonna heaks.

Oleme teinud suured sammud, et kliendid saaksid tarbida keskkonnasõbralikku kaugkütet ning üheskoos säästame loodust iga päev.

Maailma parim linnaenergia

Kaugküte on tänapäevane, efektiivne ja keskkonnasõbralik lahendus tiheasustusega piirkondade soojusega varustamiseks.*
Utilitas kasutab energia tootmisel taastuvkütuseid ja efektiivset tehnoloogiat. See aitab kütustest rohkem soojust kätte saada ning hoiab linnaõhu puhtamana.

* Kõik Utilitase võrgupiirkonnad on Energiatõhususe direktiivi (2012/27/EL) kohaselt tõhusad kaugküttesüsteemid ning kasutavad baaskoormusel taastuvaid kütuseid.

Loe lisaks siit

Mitte keegi meist ei tee seda ainult iseenda jaoks. Teeme seda selleks, et ka meie lapsed ja lapselapsed saaksid rõõmu tunda neljast aastaajast meil siin Eestis.