Aastaringne soojaveevarustus jõuab taas Jõgeva kaugkütteklientideni

Utilitas on teinud kõik vajalikud ettevalmistused, et taastada Jõgeval suvine sooja tarbevee varustus ning nüüdsest pakume klientidele aastaringset kompleksteenust toasoojuse ja sooja tarbevee näol.

Jõgeval ei ole 20 aastat suvekuudel tsentraalset sooja vett pakutud, kuna 1998. aastal otsustas Jõgeva linnale kuulunud ettevõte AS Jõgeva Soojus lõpetada suvisel perioodil tarbevee soojendamise ning tarbijad paigaldasid hoonetesse elektriboilereid või muid alternatiivseid lahendusi.

„Viimastel aastatel on kaugküttekliendid ise näidanud huvi tsentraalse tarbevee soojendamise võimaluste vastu, et ei peaks enam üleval pidama erinevaid tehnilisi lahendusi ega muretsema suve hakul alternatiivlahendustele ülemineku pärast,” sõnas Utilitase Jõgeva piirkonna juht Endel Varik. Varik lisas, et energiatootmise ja looduse säästmise seisukohast vaadatuna ei ole alternatiivlahendused kuigi efektiivsed ning erinevate lahenduste töökorras hoidmine võib tähendada kliendile tegelikkuses kõrgemaid kulusid. „2018. aastal võttis Utilitas otsuse vastu taastada Jõgeva elanikele aastaringne sooja tarbevee teenus ning tänaseks on tehtud kõik vajalikud ettevalmistused, et kaugküttekliendid saaksid uuesti aasta läbi tarbida mugavat ja keskkonnasõbralikku soojusteenust,” selgitas ta. 

„Kliendid, kes kasutavad küttehooajal Utilitase tarbevee soojendamise teenust ning soovivad seda teha ka küttehooaja välisel ajal, ei pea midagi otseselt ette võtma ning lihtsalt jätkavad meie teenuse kasutamist ega lülita ennast ümber alternatiivlahendustele. Hoonetes, kus aga aastaringselt kasutatakse sooja tarbevee saamiseks muid lahendusi, tuleb veenduda, et maja sooja tarbevee süsteem on endiselt töökorras ning vajadusel teostada lisatöid. Siin on kindlasti suureks abiks majahaldaja, kelle poole soovitame pöörduda esmajärjekorras. Iga hoone puhul võib tekkida erinevaid küsimusi, mistõttu rõhutan, et soovime iga kliendiga koostöös leida sobiva lahenduse ning julgustan meie poole pöörduma,” ütles Varik.

Foto: Hakkepuidul töötav Jõgeva katlamaja.

Utilitase Jõgeva piirkonna investeeringud on keskendunud kasvuhoonegaaside heitmete vähendamisele ja taastuvkütuste kasutuselevõtmisele. Tänasel päeval toodetakse 94% Jõgeva soojusest kohalikust taastuvkütusest – puiduhakkest. Biokatla paigaldamine 2013. aastal võimaldas langetada Jõgeva soojuse hinda ligi viiendiku võrra. Taastuvkütuste osakaalu suurendamise ja CO2 emissiooni vähendamise eesmärgil on Utilitas lisanud katlamajadele suitsugaaside kondensaatorid ning eelmisel suvel paigaldati antud seade ka Jõgeva katlamajale. Kokku investeerib sel aastal Utilitas Jõgeva energiatootmise efektiivsusesse ja soojusvõrkude uuendamisse üle 300 000 euro.

Utilitase oluline eesmärk on kasvuhoonegaaside heitmete vähendamine ja taastuvkütuste laialdane kasutus. Energiakasutuse CO2 jalajälje piiramisel on kaugküttel märkimisväärne roll – hoone, mis tarbib taastuvatest energiaallikatest toodetud soojust, edendab kliimasõbralikku energiatootmist ning aitab vähendada CO2 heitmete paiskumist atmosfääri. „Kaugküttekliendid saavad muretult tulevikku vaadata ning olla kindlad, et nende kodu küttelahendus on efektiivne ja keskkonnanõuetele vastav ka aastakümnete pärast,” kinnitas Utilitase Jõgeva piirkonna juht Endel Varik.

Tänu Utilitase viimaste aastate edukale investeerimisprogrammile, toodetakse kõigis meie kaugküttepiirkondades üle Eesti soojust suuremas osas mittefossiilsetest kütustest.  Eelmisel aastal tunnustas Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühing kõiki energiakontserni Utilitas kaugküttesüsteeme „Tõhusa kaugkütte” märgisega. Märgis „Tõhus kaugküte” omistatakse kaugküttesüsteemile, milles, lähtudes Euroopa Liidu energiatõhususe direktiivis 2012/27/EL sätestatust, kasutatakse soojuse tootmiseks vähemalt 50% taastuvenergiat või 50% heitsoojust või 75% koostoodetud soojust või 50% sellise energia ja soojuse kombinatsiooni.