Alates 1. oktoobrist rakenduvad uued piirhinnad Tallinna, Rapla, Keila ja Jõgeva kaugküttevõrkudes

Konkurentsiamet kinnitas Utilitase kaugkütteettevõtete Tallinna, Rapla, Keila ja Jõgeva võrgupiirkondades uued soojuse piirhinnad, mis rakenduvad 1. oktoobrist 2018. Soojuse piirhindade korrigeerimine tuleneb muutustest nafta hinnas maailmaturul, mis on toonud kaasa maagaasi ja põlevkiviõli kallinemise, ning puiduhakke hindade muutusest.

„Maagaasi hind on viimase kahe aasta jooksul tõusnud 60%, selle aktsiis 50% ning võrgutasud 16%,“ kommenteeris Utilitase kaugkütteettevõtete juhatuse esimees Andres Veske. „Puiduhakke hind on kallinenud vähem kui gaasi hind, kuid möödunud aasta pehme ja metsatöödeks ebasobiva talve tõttu on seegi tõusnud veidi üle 20 protsendi,“ lisas ta. Viimaste aastate suuremahulised investeeringud soojuse tootmise ja jaotamise efektiivsusesse ning fossiilsete kütuste osakaalu vähendamine on sisendhindade olulisele tõusule vaatamata võimaldanud hoida soojuse müügihindu stabiilselt madalal tasemel ning nii on muutus kaugkütte hinnas oluliselt väiksem. „Tarbijahinnaindeks on viimase kahe aasta jooksul kasvanud 7,2% ning teised kaubad ja teenused on kallinenud soojuse müügihindadest kiiremini,” tõi Veske välja. Kui kütuste hinnad peaks langema, siis väheneb vastavalt kasutatavale hinnavalemile ka soojuse hind.

„Utilitas on tänaseks soojuse tootmisel  üle Eesti baaskütusena kasutusele võtnud kohaliku puiduhakke ning meie sõltuvus imporditavast gaasist on üha väiksem,“ sõnas Veske. „Sellest tingituna on ka soojuse hinnatõusud oluliselt väiksemad. Kohalik puiduhake, mis on saadud puidutööstuse- ja raiejäätmetest, on keskkonnasõbralikem ja soodsaim kütus soojusmajanduses. Selle hind on ajalooliselt olnud maagaasi ja põlevkiviõli hinnaga võrreldes stabiilsem ning meil on hea meel, et Utilitase soojuse hinnad ei ole enam fossiilkütuste pidevast hinnamuutusest suures kõikumises,“ selgitas Utilitase kaugkütteettevõtete juhatuse esimees.

1.oktoobrist 2018 rakenduvad uued piirhinnad:

Tallinna võrgupiirkonnas 52,72 eurot/MWh (seni 49,94 eurot/MWh)
Rapla võrgupiirkonnas 54,76 eurot/MWh (seni 53,64 eurot/MWh)
Keila võrgupiirkonnas 46,08 eurot/MWh (seni 42,87 eurot/MWh)
Jõgeva võrgupiirkonnas 49,26 eurot/MWh (seni 46,00 eurot/MWh)

Hindadele lisandub käibemaks.

Utilitas on Eesti juhtiv energiakontsern, mille põhitegevuseks on soojuse ja elektri tootmine ning kaugkütteteenuse osutamine. Utilitase eesmärgiks on keskkonnasäästlik ja efektiivne soojuse ja elektri tootmine ning säästliku energiatarbimise edendamine. Kõiki Utilitase kaugküttesüsteeme on tunnustatud märgisega „Tõhus kaugküte“. Utilitas varustab kaugküttesoojusega 4 741 hoonet, sealhulgas 165 000 kodumajapidamist kaheksas linnas üle Eesti: Tallinnas, Maardus, Keilas, Raplas, Haapsalus, Kärdlas, Jõgeval ja Valgas. Utilitase koostootmisjaamades toodetav roheline elekter katab ligi 200 000 kaugküttega kodumajapidamise vajaduse.