AS Utilitas Eesti

AS Utilitas Eesti varustab soojusega aastaringselt 770 hoonet seitsmes Eesti linnas: Haapsalus, Jõgeval, Keilas, Kärdlas, Raplas, Tallinnas ja Valgas.  Ettevõte haldab 76-kilomeetrist kaugküttevõrku  ja opereerib 11 katlamaja, millest kaheksa toodavad soojust kaugküttevõrkudesse ning kolm on lokaalkatlamajad.

Ettevõtte juhtimissüsteem vastab ISO 14001 keskkonnajuhtimissüsteemi standardile ning OHSAS 18001 töötervishoiu ja tööohutuse juhtimissüsteemi standardile.
Juhtimissüsteemi käsiraamatuga on võimalik tutvuda SIIN.

Sisu Moodul

 • 770 soojust tarbivat hoonet
 • 76,3-kilomeetrine kaugküttevõrk
  sh 64% (49,1 km) soojusvõrgust on renoveeritud
 • 8 opereeritavat katlamaja
 • 54 töötajat

seisuga 31.08.2019

AS-i Utilitas Eesti juhatusse kuulub kolm liiget, kes omavad energeetika valdkonnas pikaajalist ning mitmekülgset kogemust.

 • Andres Veske
  Juhatuse esimees

 • Janek Trumsi
  Juhatuse liige

 • Aulis Meitus
  Juhatuse liige

AS Utilitas Eesti nõukogu:

Priidu Nõmm, nõukogu esimees
Kristjan Rahu, nõukogu liige
Priit Koit, nõukogu liige