AS Utilitas Eesti

AS Utilitas Eesti varustab soojusega aastaringselt 766 hoonet seitsmes Eesti linnas: Haapsalus, Jõgeval, Keilas, Kärdlas, Raplas, Tallinnas ja Valgas.  Ettevõte haldab 76-kilomeetrist kaugküttevõrku (millest 58% on eelisoleeritud) ja opereerib 11 katlamaja, millest kaheksa toodavad soojust kaugküttevõrkudesse ning kolm on lokaalkatlamajad.

Sisu Moodul

 • 766 köetavat hoonet
 • 76-kilomeetrine kaugküttevõrk
  sh 64% soojusvõrgust on renoveeritud
 • 11 opereeritavat katlamaja
 • 59 töötajat

Keila võrgupiirkond

Keila võrk

Soojusvõimsus 23,5 MW
Müügimaht 2017. a 32 500 MWh
Taastuvkütuste osakaal 92%
Köetavate hoonete arv 130
   sh kodumajapidamised 2 630
Piirkonna kontaktid

Haapsalu võrgupiirkond

 

Soojusvõimsus 37 MW
Müügimaht 2017. a 49 800 MWh
Taastuvkütuste osakaal 72%
Köetavate hoonete arv 200
   sh kodumajapidamised 3 760
Piirkonna kontaktid

Kärdla võrgupiirkond

Soojusvork Kardla

Soojusvõimsus 6,3 MW
Müügimaht 2017. a ca 7 300 MWh
Taastuvkütuste osakaal 100%
Köetavate hoonete arv üle 40
   sh kodumajapidamised 480
Piirkonna kontaktid

Rapla võrgupiirkond

Soojusvork Rapla

Soojusvõimsus 18,3 MW
Müügimaht 2017. a 19 500 MWh
Taastuvkütuste osakaal 81%
Köetavate hoonete arv 100
   sh kodumajapidamised 1360
Piirkonna kontaktid

Jõgeva võrgupiirkond 

Soojusvork Jogeva

Soojusvõimsus 19,1 MW
Müügimaht 2017. a 22 500 MWh
Taastuvkütuste osakaal 94%
Köetavate hoonete arv 90
   sh kodumajapidamised 1790
Piirkonna kontaktid

Valga võrgupiirkond

Soojusvork Valga

Soojusvõimsus 30,8 MW
Müügimaht 2017. a 47 700 MWh
Taastuvkütuste osakaal 89%
Köetavate hoonete arv 140
   sh kodumajapidamised 3900
Piirkonna kontaktid

AS-i Utilitas Eesti juhatusse kuulub kolm liiget, kes omavad energeetika valdkonnas pikaajalist ning mitmekülgset kogemust.

 • Andres Veske
  Juhatuse esimees

 • Janek Trumsi
  Juhatuse liige

 • Aulis Meitus
  Juhatuse liige

AS Utilitas Eesti nõukogu:

Priidu Nõmm, nõukogu esimees
Kristjan Rahu, nõukogu liige
Priit Koit, nõukogu liige