AS Utilitas Eesti

AS Utilitas Eesti varustab soojusega aastaringselt 768 hoonet seitsmes Eesti linnas: Haapsalus, Jõgeval, Keilas, Kärdlas, Raplas, Tallinnas ja Valgas.  Ettevõte haldab 76-kilomeetrist kaugküttevõrku (millest 58% on eelisoleeritud) ja opereerib 11 katlamaja, millest kaheksa toodavad soojust kaugküttevõrkudesse ning kolm on lokaalkatlamajad.

Ettevõtte juhtimissüsteem vastab ISO 14001 keskkonnajuhtimissüsteemi standardile ning OHSAS 18001 töötervishoiu ja tööohutuse juhtimissüsteemi standardile.
Juhtimissüsteemi käsiraamatuga on võimalik tutvuda SIIN.

Sisu Moodul

 • 768 soojust tarbivat hoonet (31.12.2018 seisuga)
 • 76-kilomeetrine kaugküttevõrk
  sh 64% soojusvõrgust on renoveeritud
 • 8 opereeritavat katlamaja
 • 59 töötajat (31.12.2018 seisuga)

Keila võrgupiirkond

Keila võrk

Soojusvõimsus 23,5 MW
Müügimaht 2017. a 32 500 MWh
Taastuvkütuste osakaal 92%
Köetavate hoonete arv 130
   sh kodumajapidamised 2 630
Piirkonna kontaktid

Haapsalu võrgupiirkond

 

Soojusvõimsus 37 MW
Müügimaht 2017. a 49 800 MWh
Taastuvkütuste osakaal 72%
Köetavate hoonete arv 200
   sh kodumajapidamised 3 760
Piirkonna kontaktid

Kärdla võrgupiirkond

Soojusvork Kardla

Soojusvõimsus 6,3 MW
Müügimaht 2017. a ca 7 300 MWh
Taastuvkütuste osakaal 100%
Köetavate hoonete arv üle 40
   sh kodumajapidamised 480
Piirkonna kontaktid

Rapla võrgupiirkond

Soojusvork Rapla

Soojusvõimsus 18,3 MW
Müügimaht 2017. a 19 500 MWh
Taastuvkütuste osakaal 81%
Köetavate hoonete arv 100
   sh kodumajapidamised 1360
Piirkonna kontaktid

Jõgeva võrgupiirkond 

Soojusvork Jogeva

Soojusvõimsus 19,1 MW
Müügimaht 2017. a 22 500 MWh
Taastuvkütuste osakaal 94%
Köetavate hoonete arv 90
   sh kodumajapidamised 1790
Piirkonna kontaktid

Valga võrgupiirkond

Soojusvork Valga

Soojusvõimsus 30,8 MW
Müügimaht 2017. a 47 700 MWh
Taastuvkütuste osakaal 89%
Köetavate hoonete arv 140
   sh kodumajapidamised 3900
Piirkonna kontaktid

AS-i Utilitas Eesti juhatusse kuulub kolm liiget, kes omavad energeetika valdkonnas pikaajalist ning mitmekülgset kogemust.

 • Andres Veske
  Juhatuse esimees

 • Janek Trumsi
  Juhatuse liige

 • Aulis Meitus
  Juhatuse liige

AS Utilitas Eesti nõukogu:

Priidu Nõmm, nõukogu esimees
Kristjan Rahu, nõukogu liige
Priit Koit, nõukogu liige