AS Utilitas Tallinn

AS Utilitas Tallinn varustab soojusega kahte kolmandikku pealinnast ning Maardu linna. Ettevõte haldab 460-kilomeetrist kaugküttevõrku, üht koostootmisjaama ning 15 katlamaja. Utilitas Tallinn teenindab ning varustab soojusega üle 4 100 hoonet.

Soojusvõrgukaardi moodul

Lisainfo saamiseks liigu hiirega kaardil

 • Mustamäe koostootmisjaam

  Mustamäe

  Mustamäe koostootmisjaam

  Mustamäe koostootmisjaam on kontserni kolmas rohelisel kütusel töötav elektri ja soojuse koostootmisjaam Tallinnas. Jaamast saab soojust ligi 20 000 kodumajapidamist ning elektrivõimsus katab ligi 40 000 kaugküttega leibkonna elektrivajaduse. Koostootmisjaam koosneb biokütusel töötavast koostootmisplokist ja katlamajast, mis saab töötada maagaasil või biometaanil.

  Aadress: Vinkli 6

  Koostootmisblokk
  Käikulaskmise aasta: 2019
  Soojusvõimsus: kuni 47 MW
  Elektrivõimsus: 10 MW
  Kütus: hakkpuit

  Katlamaja
  Käikulaskmise aasta: 1963
  Soojusvõimsus: 432 MW
  Kütus: maagaas/biometaan
  Reservkütus: kerge kütteõli

 • Kristiine katlamaja

  Kristiine

  Kristiine katlamaja

  Kristiine katlamaja varustab soojusega Mustamäe, Õismäe, Lilleküla, Sõle ja Karjamaa piirkondi. Vajadusel saab läänepiirkonnast edastada soojust ka Kesklinna ja Lasnamäe ning Maardu piirkondadesse.

  Aadress: Marja 5
  Käikulaskmise aasta: 1973
  Paigaldatud soojusvõimsus: 295 MW
  Kütus: maagaas
  Reservkütus: kerge kütteõli

 • Ülemiste katlamaja

  Ülemiste

  Ülemiste katlamaja

  Katlamaja on reservis ja käivitatakse lisasoojuse tootmise vajadusel. Ülemiste katlamajas toodetud soojus edastatakse Tondist kuni Kadrioruni ning Balti jaama piirkonnast Lasnamäe kaldani. Kesklinna piirkonnast saab edastada soojust ka läänepiirkonda ja Lasnamäe-Maardu piirkonda.

  Aadress: Masina 18
  Käikulaskmise aasta: 1962
  Paigaldatud soojusvõimsus: 238 MW
  Kütus: maagaas
  Reservkütus: kerge kütteõli

 • Tallinna Elektrijaam

  Tallinna Elektrijaam

  Tallinna Elektrijaam

  Tallinna Elektrijaam on biokütusel töötav elektri ja soojuse koostootmisjaam, mille installeeritud elektriline võimsus on 25 MW ja soojuslik võimsus 67 MW. Ettevõtte planeeritud elektritoodang on kuni 180 GWh/aastas ja soojustoodang kuni 480 GWh/aastas. Suviti piisab elektrijaamas toodetud soojusest terve pealinna soojusvajaduse rahuldamiseks.

  Aadress: Tooma tn 14/Väomurru 1
  Käikulaskmise aasta: 2009
  Paigaldatud soojusvõimsus: 67 MW
  Katlamaja kasutegur: ca 110 %
  Kütus: puiduhake ja freesturvas
  Töötajaid: 25

 • Iru Elektrijaam

  Iru Elektrijaam

 • Mustamäe koostootmisjaam

  Mustamäe

  Mustamäe koostootmisjaam

  Mustamäe koostootmisjaam on kontserni kolmas rohelisel kütusel töötav elektri ja soojuse koostootmisjaam Tallinnas. Jaamast saab soojust ligi 20 000 kodumajapidamist ning elektrivõimsus katab ligi 40 000 kaugküttega leibkonna elektrivajaduse.Koostootmisjaam koosneb biokütusel töötavast koostootmisplokist ja katlamajast, mis saab töötada maagaasil või biometaanil.

  Aadress: Vinkli 6

  Koostootmisplokk
  Käikulaskmise aasta: 2019
  Soojusvõimsus: kuni 47 MW
  Elektrivõimsus: 10 MW
  Kütus: hakkpuit

  Katlamaja
  Käikulaskmise aasta: 1963
  Soojusvõimsus: 432 MW
  Kütus: maagaas/biometaan
  Reservkütus: kerge kütteõli

 • Kristiine katlamaja

  Kristiine

  Kristiine katlamaja

  Kristiine katlamaja varustab soojusega Mustamäe, Õismäe, Lilleküla, Sõle ja Karjamaa piirkondi. Vajadusel saab läänepiirkonnast edastada soojust ka Kesklinna ja Lasnamäe ning Maardu piirkondadesse.

  Aadress: Marja 5
  Käikulaskmise aasta: 1973
  Paigaldatud soojusvõimsus: 295 MW
  Kütus: maagaas
  Reservkütus: kerge kütteõli

 • Ülemiste katlamaja

  Ülemiste

  Ülemiste katlamaja

  Katlamaja on reservis ja käivitatakse lisasoojuse tootmise vajadusel. Ülemiste katlamajas toodetud soojus edastatakse Tondist kuni Kadrioruni ning Balti jaama piirkonnast Lasnamäe kaldani. Kesklinna piirkonnast saab edastada soojust ka läänepiirkonda ja Lasnamäe-Maardu piirkonda.

  Aadress: Masina 18
  Käikulaskmise aasta: 1962
  Paigaldatud soojusvõimsus: 238 MW
  Kütus: maagaas
  Reservkütus: kerge kütteõli

 • Tallinna Elektrijaam

  Väo energiakompleks

  Väo energiakompleks

  Väos toodavad biokütusest energiat kaks Utilitase elektri ja soojuse koostootmisjaama. 2009. aastal avati esimese koostootmisjaam ning 2016. aasta sügisel alustas tööd Utilitase teine hakkepuidul põhinev koostootmisjaam. Tänu uuele jaamale on suurenenud nii soojuslik kui elektriline installeeritud võimsus ja planeeritud toodang. Kokku tarnivad need kaks jaama ligi 45% aastasest Tallinna kaugküttevõrgu vajadusest. Samas protsessis toodetud elektrist piisab enam kui 130 000 ehk kõigi Tallinna kaugküttevõrgus olevate korterite elektritarbimise rahuldamiseks.

  I koostootmisjaama andmed:

  Aadress: Tooma tn 14/Väomurru 1
  Soojusvõimsus: 67 MW
  Elektrivõimsus: 25 MW
  Kütus: puiduhake ja freesturvas
  Taastuvkütuste osakaal: 90%
  Kasutegur: 100%
  Käikulaskmise aasta: 2009

  II koostootmisjaama andmed:

  Soojusvõimsus: 76 MW
  Elektrivõimsus: 21 MW
  Kütus: puiduhake ja freesturvas
  Taastuvkütuste osakaal: 90%
  Kasutegur: 100%
  Käikulaskmise aasta: 2016

 • Enefit Green Iru jäätmepõletuselektrijaam

  Enefit Green Iru jäätmepõletuselektrijaam

 • Mustamäe katlamaja

  Mustamäe

  Mustamäe katlamaja

  Katlamaja töötab linna ühendusvõrgu Läänepiirkonnas, mis annab soojust Mustamäe, Õismäe, Lilleküla, Sõle ja Karjamaa rajoonidele. 2010. aastal rajatud ühendustorustiku kaudu saab edastada soojust Läänepiirkonnast ka kesklinna ning Lasnamäe-Maardu piirkondadesse.

  Aadress: Kadaka tee 181
  Käikulaskmise aasta: 1963
  Paigaldatud soojusvõimsus: 416 MW
  Katlamaja kasutegur: ca 93,5 %
  Kütus: maagaas
  Reservkütus: kerge kütteõli
  Töötajaid: 12

 • Kristiine katlamaja

  Kristiine

  Kristiine katlamaja

  Kristiine katlamaja varustab soojusega piirkondi nagu Mustamäe, Õismäe, Lilleküla, Sõle ja Karjamaa. 2010. aastal rajatud ühendustorustiku kaudu saab edastada soojust Läänepiirkonnast ka Kesklinna ja Lasnamäe-Maardu piirkondadesse. AS Tallinna Küte omab kehtiva keskkonnakompleksloa alusel katlamajas õigust maagaasi kõrval kasutada soojusenergia tootmisel reservkütusena kergekütteõli. Praegusel perioodil praktiline vajadus puudub, kuid seda tuleb hoida alalises kasutusvalmiduses.

  Aadress: Marja 5
  Käikulaskmise aasta: 1973
  Paigaldatud soojusvõimsus: 295 MW
  Katlamaja kasutegur: 95%
  Kütus: maagaas
  Reservkütus: kerge kütteõli
  Töötajaid: 6

 • Ülemiste katlamaja

  Ülemiste

  Ülemiste katlamaja

  Katlamaja on reservis ja käivitatakse vastavalt vajadusele, kui on vaja toota lisasoojust. Ülemiste katlamajas toodetud soojus edastatakse Tondist kuni Kadrioruni ning Balti jaama rajoonist Lasnamäe kaldani. Kesklinna piirkonnast saab edastada soojust ka Läänepiirkonda ja Lasnamäe-Maardu piirkonda.

  Aadress: Masina 18
  Käikulaskmise aasta: 1962
  Paigaldatud soojusvõimsus: 238 MW
  Katlamaja kasutegur: 90,7%
  Kütus: maagaas
  Töötajaid: 8

 • Laagna pumbajaam

  Laagna pumbajaam

 • Väo energiakompleks

  Väo energiakompleks

  Tallinna Elektrijaam

  Väos toodavad biokütusest energiat kaks Utilitase elektri ja soojuse koostootmisjaama. 2009. aastal avati esimese koostootmisjaam ning 2016. aasta sügisel alustas tööd Utilitase teine hakkepuidul põhinev koostootmisjaam. Tänu uuele jaamale on suurenenud nii soojuslik kui elektriline installeeritud võimsus ja planeeritud toodang. Kokku tarnivad need kaks jaama ligi 45% aastasest Tallinna kaugküttevõrgu vajadusest. Samas protsessis toodetud elektrist piisab enam kui 130 000 ehk kõigi Tallinna kaugküttevõrgus olevate korterite elektritarbimise rahuldamiseks.

  I koostootmisjaama andmed:

  Aadress: Tooma tn 14/Väomurru 1
  Soojusvõimsus: 67 MW
  Elektrivõimsus: 25 MW
  Kütus: puiduhake ja freesturvas
  Taastuvkütuste osakaal: 90%
  Kasutegur: 100%
  Käikulaskmise aasta: 2009

  II koostootmisjaama andmed:

  Soojusvõimsus: 76 MW
  Elektrivõimsus: 21 MW
  Kütus: puiduhake ja freesturvas
  Taastuvkütuste osakaal: 90%
  Kasutegur: 100%
  Käikulaskmise aasta: 2016

 • Enefit Green Iru jäätmepõletuselektrijaam

  Enefit Green Iru jäätmepõletuselektrijaam


Kaardil Utilitas Tallinna, Utilitas Tallinna Elektrijaama ja Enefit Greeni hooned.

Sisu Moodul

 • 4 155 soojust tarbivat hoonet
 • 460-kilomeetrine kaugküttevõrk
 • 15 opereeritavat katlamaja, 1 koostootmisjaam
 • 153 töötajat

seisuga 01.01.2020

AS-i Utilitas Tallinn juhatusse kuulub kolm liiget, kes omavad pikaajalist ning mitmekülgset kogemust energeetika valdkonnas.

 • Andres Veske
  Juhatuse esimees

 • Janek Trumsi
  Juhatuse liige

 • Aulis Meitus
  Juhatuse liige

AS Utilitas Tallinn nõukogu:

Priidu Nõmm, nõukogu esimees
Kristjan Rahu, nõukogu liige
Priit Koit, nõukogu liige

Ettevõtte juhtimissüsteem vastab ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 juhtimissüsteemi standardite nõuetele. Juhtimissüsteemi käsiraamatuga on võimalik tutvuda SIIN.