Utilitas Tallinn

AS Utilitas Tallinn varustab soojusega kahte kolmandikku pealinnast ning Maardu linna. Utilitas Tallinn varustab kaugküttesoojusega ligi 4200 hoone, mis on kogu kontserni köetavate hoonete arvust u 80%. Mustamäe koostootmisjaama elektrivõimsus katab ligi 40 000 leibkonna elektrivajaduse.

Utilitas Tallinn käitab biomassil töötavat Mustamäe soojuse ja elektri koostootmisjaama, kolme põhivõrguga ühendatud katlamaja, 11 väikekatlamaja ja kahte päikeseparki. Utilitase esimene kaugjahutusjaam asub Tallinnas Ülemiste katlamajas.

Sisu Moodul

 • 4 189 soojust tarbivat hoonet
 • 470-kilomeetrine kaugküttevõrk
 • 15 opereeritavat katlamaja, 1 koostootmisjaam, 2 päikeseelektrijaama Ülemiste ja Kristiine jaamades
 • 163 töötajat

01.01.2021. a seisuga

 • Robert Kitt
  Juhatuse esimees

 • Janek Trumsi
  Juhatuse liige

 • Aulis Meitus
  Juhatuse liige

AS Utilitas Tallinn nõukogu:

Priidu Nõmm, nõukogu esimees
Kristjan Rahu, nõukogu liige
Priit Koit, nõukogu liige

Ettevõtte juhtimissüsteem vastab ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 juhtimissüsteemi standardite nõuetele. Juhtimissüsteemi käsiraamatuga on võimalik tutvuda SIIN.