Energia kokkuhoid

Soojus, jahutus ja elekter on tänapäeva elutegevuseks hädavajalikud energialiigid. Nautides sobivat temperatuuri ja katkematut elektrivarustust, ei tohiks aga keegi meist unustada, et samavõrd oluline on ümbritseva keskkonna säilimine.

Energia säästmise soovitused:

Hoone
Hoia hoonet, aknaid, uksi ja torustikke korras. Rekonstrueeri ja soojusta hoonet, et hoone vähem soojust tarbiks.

Tehnosüsteemid
Korras ja asjatundlikult seadistatud soojussõlme ja küttesüsteemiga hoone tarbib soojust vähem ning soojus jaotub hoones ühtlaselt. Kasuta ära automaatika eeliseid, sest kaasaegne soojussõlm ei vaja pidevat sekkumist.

Energiasääst ja teadlik tegutsemine
Energia- ja rahasääst algab teadlikust tarbimisest. Jälgi ruumi temperatuuri termomeetri ja reguleeri termostaadi abil.

Soe tarbevesi
Vee soojendamiseks kasuta kaugküttesoojust, mis on odavam ja keskkonnasäästlikum kui elektrienergia.

Loe täpsemalt Eesti Jõujaamade ja Kaugütte Ühingu (EJKÜ) veebilehelt.