Energiakontsern Utilitas liidab tütarettevõtted ühise kaubamärgi alla

Energiakontserni Utilitas kuuluvad ettevõtted hakkavad tegutsema ühise kaubamärgi all ning on esitanud taotlused ärinimede muutmiseks. Kaheksat Eesti linna soojusega varustavasse kontserni kuuluv AS Tallinna Küte võtab kasutusele ärinime AS Utilitas Tallinn ning AS Eraküte  AS Utilitas Eesti. Tallinnas Väo karjääris asuv OÜ Tallinna Elektrijaam on esitanud taotluse võtta ärinimena kasutusele OÜ Utilitas Tallinna Elektrijaam.

„Utilitase ettevõtete klientidele nimevahetus muutusi kaasa ei too ning teenuste osutamine jätkub tavapärases korras. Nimevahetuse põhjuseks on see, et Utilitas on viimastel aastatel teinud läbi kiire arengu tänu suuremahulistele investeeringutele. Oleme rajanud uusi koostootmisjaamu ja korrastanud katlamaju ja soojusvõrke, mille tulemuseks on suurem energiatõhusus, keskkonnasääst ja optimaalsed soojusenergia hinnad. Investeeringuid ja uuendusi oleme teinud üle Eesti ja seetõttu on sobiv hetk ühtlustada kontserni ettevõtete identiteeti,“ ütles Utilitase kontserni juht Priit Koit.

Priit Koit lisas, et puhta energia pakkumine on Utilitase fookuses juba pikemat aega. „Täna on kõigis väljaspool Tallinna asuvates Utilitase võrkudes põhikütuseks kohalik puiduhake. Ka Tallinna kaugküttevõrgus on pärast Väo teise jaama avamist enamus soojusenergiast toodetud taastuvatest allikatest tõhusas koostootmisrežiimis,“ märkis ettevõtte juht.

Rohelise energia osakaalu suurendamiseks ning energiatõhususe tõstmiseks on kontsern teinud viimasel kahel aastal investeeringuid 100 miljoni euro ulatuses. Suurem osa investeeringutest on läinud Väo uue jaama rajamisse ja soojusvõrkude rekonstrueerimisse. Utilitas väärtustab kõrgelt kliendimugavust ja seetõttu on aasta lõpuks kõik ettevõtte kliendid üle viidud kaasaegsele soojusenergia kauglugemise süsteemile.

Utilitase kontserni ettevõtted AS Tallinna Küte, AS Eraküte ja OÜ Tallinna Elektrijaam on esitanud äriregistrile avaldused, mille rahuldamisel muutuvad juriidiliste isikute ärinimed.

Utilitas on Eesti juhtiv kaugkütte ja elektrienergia pakkuja, kes osutab teenust kaheksas linnas üle Eesti: Tallinnas, Raplas, Haapsalus, Kärdlas, Valgas, Jõgeval, Keilas ja Maardus. Grupi ettevõtetes töötab kokku ligi 300 inimest. Utilitasele kuulub ka Tallinnas Väo karjääris asuv koostootmisjaam ning selle naabruses tänavu sügisel tööd alustav teine jaam.

Kontserni ettevõtted omavad Eestis pikaajalist kogemust ning stabiilset kliendibaasi, kuhu kuuluvad nii korteriühistud kui ka riigi- ja munitsipaalasutused ning eraettevõtted. Utilitase ettevõtted varustavad soojuseenergiaga 160 000 majapidamist üle Eesti ning toodavad elektrit sadadele tuhandetele inimestele. Utilitas kuulub 100% Eesti kapitalile.

Utilitas tähendab ladina keeles otstarbekust, funktsionaalsust. Kontserni missiooniks on pakkuda klientidele ja keskkonnale sobivaid lahendusi, tootes ja jaotades energiat võimalikult efektiivselt ja kasutades võimalikult suures osas taastuvaid ja kohalikke energiaallikaid.

Utilitas kontserni ettevõtted haldavad 500 km ulatuses soojusvõrke üle Eesti. Katlamajade installeeritud võimsus on 1,1 GW ning Väo koostootmisjaama elektriline nimivõimsus on 25 MW ja soojusvõimsus 67 MW.