Energiakontsern Utilitas rajab koostöölepingu raames Mektorysse küttelabori

Eesti energiakontsern Utilitas ja Tallinna Tehnikaülikool sõlmisid juulikuus raamlepingu koostööks energeetika vallas. Leping hõlmab ka Utilitase küttelabori rajamist TTÜ ettevõtlus- ja innovatsioonikeskusesse Mektory. Koostöö TTÜga tähendab Utilitasele panustamist teadus- ja arendustegevusse, millest tõuseb tulu mõlemale poolele.

TTÜ teadlased hakkavad läbi viima energeetikaalaseid uuringuid, mis on abiks Utilitase peamise tegevussuuna, energia koostootmise tõhustamisel. Utilitas annab TTÜ-le kasutada andmeid kaugküttevõrkude ja põletusseadmete alasteks uurimustöödeks, milleks annavad võimaluse erineva suurusega võrgud üle Eesti.