Energiakontsern Utilitas tootis esimeses kvartalis 403 000 MWh rohelist energiat

Utilitas tootis 2019. aasta esimeses kvartalis 841 000 MWh soojus- ja elektrienergiat, millest 403 000 MWh on roheline energia.

Utilitase kliendid tarbisid esimeses kvartalis 821 000 MWh soojust, mida on 8% vähem kui möödunud aasta samal perioodil. Väiksema soojustarbimise põhjustas tavapäratult soe ilm veebruaris ja märtsis, mõlema kuu keskmine temperatuur ületas nulli. Veebruari keskmiseks temperatuuriks kujunes 0,2 plusskraadi, mis on tunduvalt kõrgem paljude aastate keskmisest -4,5 kraadi. Märtsi keskmine õhutemperatuur +1,1 kraadi oli samuti paljude aastate keskmisest 2,2 kraadi võrra soojem.

Utilitas investeerib 2019. aastal ligi 40 miljonit, mis suunatakse energia tootmise efektiivsuse ja keskkonnasäästlikkuse tagamisse, sealhulgas soojusvõrkude korrastamisse ja ehitamisse. Utilitase Mustamäe tootmiskompleksi möödunud aastal alustatud renoveerimine jõudis äsja olulise verstapostini, mil elektri ja soojuse koostootmisjaama paigaldati turbiin ja generaator. Jaam alustab tööd selle aasta sügisel. Soojuse ja elektri koostootmine ning taastuvkütuste kasutamine kaugküttes võimaldab oluliselt vähendada kasvuhoonegaaside emissiooni ning pidurdada kliima soojenemist.

„Soojuse ja elektri kõrval, mida vajame põhjamaises kliimas aastaringselt, on kasvamas nõudlus jahutusteenuse järele. Praegu kasutatakse paljude kodude, kontorite ja tööstushoonete jahutusseadmetes jätkuvalt keskkonda ohustavaid külmaaineid, samas kui tsentraalne ja tõhus kaugjahutus on siinkohal kaasaaegseks ja keskkonnasõbralikuks lahenduseks,“ ütles Utilitase kontserni juht Priit Koit. Ta lisas, et laialdaselt ka Põhjamaades levinud kaugjahutus  on tiheasustusega piirkonnas nutikas lahendus hoonete sisekliima hoidmiseks ning Utilitas tegeleb aktiivselt selle teenuse turule toomisega.

Utilitase oluline eesmärk on kasvuhoonegaaside heitmete vähendamine ja taastuvkütuste laialdane kasutus – sellega annab kontsern oma panuse Eesti energiamajanduse arengukavas 2030. aastaks seatud sihile, mille kohalt peab 80% Eestis tarbitavast soojusest olema toodetud taastuvatest energiaallikatest. Ainuüksi käesoleva aasta kolme kuuga on Utilitas kohaliku puiduhakke ja koostootmise kasutamisega piiranud CO2-heidet 170 000 tonni võrra. Just nii palju rohkem tekiks süsihappegaasi, kui toota sama kogus energiat gaasist ja põlevkivist.

Utilitas on Eesti juhtiv energiakontsern, mille põhitegevuseks on soojuse ja elektri tootmine ning kaugkütteteenuse osutamine. Utilitase eesmärgiks on keskkonnasäästlik ja efektiivne energia tootmine ning säästliku energiatarbimise edendamine. Kõiki Utilitase kaugküttesüsteeme on tunnustatud märgisega «Tõhus kaugküte». Utilitas varustab kaugküttesoojusega 4 825 hoonet, sealhulgas üle 170 000 kodumajapidamist kaheksas linnas üle Eesti: Tallinnas, Maardus, Keilas, Raplas, Haapsalus, Kärdlas, Jõgeval ja Valgas.

Foto: Turbiini ja generaatori asetamine Utilitase Mustamäe koostootmisjaama.