Energiakontsern Utilitas tootis teises kvartalis üle 234 000 MWh rohelist energiat

Utilitas tootis 2018. aasta teises kvartalis 249 100 MWh soojus- ja 72 000 MWh elektrienergiat, millest 234 300 MWh toodeti taastuvatest kütustest. Käesoleval aastal on Utilitas tänu taastuvkütuste kasutamisele ja koostootmisele piiranud CO2-heidet 246 000 tonni võrra.

Utilitase kliendid tarbisid teises kvartalis 262 200 MWh soojusenergiat, mida on 22 protsendi võrra vähem kui möödunud aastal. Väiksema soojustarbimise põhjustas keskmisest 4,0 kraadi võrra kõrgem õhutemperatuur käesoleva aasta maikuus ning 0,6 kraadi võrra soojem temperatuur juunikuus. 2017. aasta teise kvartalisse jäävad kuud olid aga vastupidiselt normist madalama keskmise temperatuuriga, mis tingis kõrgema soojustarbimise.

„Energiatootmise efektiivsuse tõstmise eesmärgil investeerib Utilitas sel aastal üle 50 miljoni euro,“ sõnas Utilitas kontserni juht Priit Koit. „Suurim osa investeeringutest läheb Tallinnas Mustamäe tootmiskompleksi rekonstrueerimisse, mille tulemusena kaasajastatakse olemasolev katlamaja ning ehitatakse taastuvkütusest elektrit ja soojust tootev koostootmisjaam,“ selgitas Utilitas kontserni juht Priit Koit. Taastuvatel kütustel põhinev koostootmine on tõhusaim viis toota soojust ja elektrit, mis tagab primaarenergia maksimaalse ärakasutamise ning vähendab heitmete kogust, lisas Koit.

Taastuvkütuste osakaalu suurendamise ja CO2 emissiooni vähendamise eesmärgil on Utilitas lisanud katlamajadele suitsugaaside kondensaatorid. Antud seadmega on varustatud Utilitase katlamajad Valgas, Keilas ja Haapsalus ning koostootmisjaamad Tallinna külje all. Sel suvel paigaldatakse kondensaatorid Tallinna Spordi ja Kristiine ning Jõgeva katlamajadele.

„Tänu Utilitase viimaste aastate mahukale investeerimisprogrammile toodetakse kõigis meie kaugküttepiirkondades üle Eesti soojust suuremas osas mittefossiilsetest kütustest,“ tõi Koit välja. Käesoleva aasta 22. mail tunnustas Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühing kõiki energiakontserni Utilitas kaugküttesüsteeme „Tõhusa kaugkütte“ märgisega. Märgis „Tõhus kaugküte“ omistatakse kaugküttesüsteemile, milles, lähtudes Euroopa Liidu energiatõhususe direktiivis 2012/27/EL sätestatust, kasutatakse soojuse tootmiseks vähemalt 50% taastuvenergiat või 50% heitsoojust või 75% koostoodetud soojust või 50% sellise energia ja soojuse kombinatsiooni.

Utilitas haldab üle Eesti 500 kilomeetrit kaugküttetorustikku, mida järjepidevalt kaasajastatakse ja uute klientide tarbeks juurde ehitatakse. Kaugküttevõrgu eripära võimaldab soojusvõrgu töid teostada vaid suvisel ajal ning sel suvel ehitatakse ja uuendatakse üle Eesti 16 kilomeetrit kaugküttetorustikku. Kaugküttevõrgu ehitusse ja rekonstrueerimisse investeerib Utilitas 2018. aastal 13,6 miljonit eurot, millest Keskkonnainvesteeringute Keskus rahastab Utilitase projekte 2,6 miljoni euro ulatuses.

Priit Koit Utilitase teise koostootmisjaama ees