Energiakontserni Utilitas rohelise energia toodang kasvas teises kvartalis ligi 60 protsenti

„Utilitase jaoks on keskkonnasäästmise eesmärgil olulisel kohal taastuvkütuste osakaalu tõstmine ja võimalikult kõrge efektiivsuse saavutamine, mistõttu kasutame energiatootmises üha enam kohalikke ja taastuvaid kütuseid – peamiselt metsa- ja puidutööstuse jääke,“ selgitas Utilitase kontserni juht Priit Koit. Selle aasta teises kvartalis tootis kontsern kokku 372 010 MWh energiat, millest rohelist soojust 193 008 MWh ja elektrit 51 943 MWh.

„Eesti Euroopa Nõukogu eesistumise üks juhtmõtetest ütleb, et tasakaal Euroopa majandusliku kasvu ja looduskeskkonna kaitse vahel ei ole mitte ainult võimalik, vaid ka möödapääsmatu,“ tõi Koit välja. Euroopa Liit on võtnud eesmärgiks vähendada kasvuhoonegaaside heidet 2030. aastaks 40 protsenti. „Utilitas on liikumas samas suunas – ainuüksi poole aastaga oleme ära hoidnud ligi 271 600 tonni CO2 heitmeid – just nii palju rohkem tekiks süsihappegaasi tootes sama koguse energiat gaasist ja põlevkivist,“ selgitas ta.

Üheks Euroopa Liidu meetmeks soovitud eesmärgi saavutmisel on energiatootmises kaugkütte osakaalu suurendamine, sest taastuvkütustel põhinev kaugküte on keskkonnasõbralik viis linnade soojusega varustamisel. Koit usub, et Eesti on Põhjamaade kõrval võrdväärne suunanäitaja. Juuli alguses külastasid Utilitase koostootmisjaamu Euroopa Liidu Regioonide Komitee keskkonnaseminari raames liikmesriikide omavalitsuste esindajaid. Utilitasel oli rõõm anda edasi oma kogemust kaugkütte arendamisel ning taastuvate energiaallikate kasutuselevõtmisel, sõnas ta.

Utilitas on viimastel aastatel teinud suuremahulisi investeeringuid uue koostootmisjaama rajamisel, soojusvõrkude korrastamisel ja tootmise efektiivsuse ning keskkonnasäästlikkuse osakaalu tõstmisel. Sel suvel käivad muuhulgas tööd ka Haapsalu katlamajas, kuhu paigaldatakse suitsugaaside kondensaator – seade, millega on varustatud Utilitase katlamajad Valgas ja Keilas ning Utilitase koostootmisjaamad Tallinna külje all. Selle tehnoloogiaga jahutatakse korstnasse minev suitsugaas maha ja sealt eraldunud soojus suunatakse kaugküttevõrku. Antud uuendusega suureneb taastuvkütuste osakaal ja väheneb CO2 emissiooni elukeskkonda.

EL Regioonide Komitee liikmesriikide esindajad Utilitase koostootmisjaama külastusel.