European Diversified Infrastructure Fund II investeerib energiakontserni Utilitas

Pikaajalise strateegiaga infrastruktuurifond European Diversified Infrastructure Fund II (EDIF II), mille varasid juhib First State Investments (First State), sai Eesti juhtiva energiakontserni Utilitas finantsinvestoriks.

Vastavalt täna Tallinnas allkirjastatud lepingule omandas EDIF II OÜ-s Utilitas 85-protsendilise osaluse ning Utilitase senised omanikud ja juhtkonna liikmed säilitavad ettevõttes kokku 15-protsendilise osaluse.

Utilitas on Eesti suurim kaugkütteettevõte ning üks suuremaid taastuvenergia tootjaid.  Ettevõte haldab 521 km ulatuses kaugküttetrasse ning ta varustab soojusega ligi 166 000 kodumajapidamist kaheksas Eesti linnas, kaasa arvatud Tallinnas.

Utilitase nõukogu esimees Kristjan Rahu: „EDIF II näol liitub meiega tunnustatud rahvusvaheline infrastruktuurifond, millel on mitmeid investeeringuid Lääne- ja Põhja-Euroopas ning ligipääs rahvusvahelistele kapitaliturgudele. Utilitas on fondi esimene investeering Balti riikides ning seni ainus suure rahvusvahelise infrastruktuurifondi investeering siin piirkonnas. Ootame EDIF II ja First State’i tiimiga pikaajalist koostööd. Meie eesmärk on tagada, et Utilitas püsiks rohelise energia arendajana esirinnas.“

First State’i infrastruktuuriinvesteeringute valdkonna partner Niall Mills:

“Meile teeb rõõmu, et Utilitas on First State’i esimene infrastruktuuriinvesteering Eestis. Meile kui pikaajalisele investorile on eriti oluline Utilitase juhtiv positsioon kestliku ja töökindla kaugküttevõrgu operaatorina, erilise rõhuga taastuvenergia tootmisel. Koostöös kaasaktsionäride, juhtkonna ja töötajatega hakkame ettevõtet edasi arendama.“

Lähtudes integreeritud lähenemisest vastutustundlikule investeerimisele kõigis ärivaldkondades, on võtnud First State suuna, et rakendab ÜRO jätkusuutliku arengu eesmärke kõigis oma portfelli kuuluvates ettevõtetes. Aastal 2017 tootis Utilitas üle 50 protsendi energiast taastuvatest allikatest ning ettevõte on energiasektori innovatsiooni eestvedaja, mis tähendab, et Utilitas sobib väga hästi First State’i investeerimisstrateegiaga.

Utilitase kontserni kaugkütteettevõtete Utilitas Eesti AS ja Utilitas Tallinn AS ning koostootmisjaamade operaatori Utilitas Tallinna Elektrijaam OÜ juhtkondades muudatusi ei toimu. Utilitase kontserni juhina jätkab Priit Koit ja nõukogu esimehena Kristjan Rahu. Nõukogu täiendatakse kahe uue liikmega, kelleks on First State’i direktor Gregor Kurth ja sõltumatu liikmena Andreas Greim, kes on  Dalkia Internationali, Areva ja Électricité de France’i kogemusega kaugkütte- ja energiasektori ekspert.

Tehingut finantseeris rahvusvaheline pankade sündikaat, kuhu kuulusid Skandinaviska Enskilda Banken ja Crédit Agricole Corporate and Investment Bank garanteerijatena ning HSH Nordbank.

“Käesolev tehing näitab selgelt, et taastuvenergiaprojektid ning ambitsioonikad Eesti ettevõtted on rahvusvahelistele investoritele atraktiivsed ning SEB-l on hea meel toetada Utilitase edasist arengut,” ütles SEB Panga juhatuse liige Artjom Sokolov.

Utilitase omanikke nõustasid tehingus Superia Corporate Finance ning Advokaadibüroo Triniti. First State’i nõustasid DC Advisory ning Advokaadibüroo Cobalt.

Utilitas
Utilitas on Eesti suurim kaugkütteettevõte ning üks suuremaid taastuvenergia tootjaid. Ettevõte haldab 521 km ulatuses kaugküttetrasse ning varustab soojusega ligi 166 000 kodumajapidamist kaheksas Eesti linnas – Tallinnas, Maardus, Keilas, Raplas, Haapsalus, Kärdlas, Jõgeval ja Valgas. Utilitas tootis 2017. aastal ligi 1,7 TWh soojus- ning 263 GWh elektrienergiat. Utilitase konsolideeritud müügitulu oli 2017. aastal 117 miljonit eurot ning varade maht 301 miljonit eurot.

EDIF II
EDIF II on juhtiv Euroopa infrastruktuurifond, mida haldab First State Investments. Fond keskendub oma tegevuses energia, taastuvenergia, kommunaalteenuste ja transpordivaldkonna varadele terves Euroopas. Selle investoriteks on peamiselt suured pensionifondid, mis investeerivad pikaajalist stabiilset tootlust silmas pidades.

Utilitase pildipank