Haapsalu võrgupiirkonnas rakendub 1. aprillist uus piirhind

Konkurentsiamet kinnitas AS-i Utilitas Eesti Haapsalu võrgupiirkonna piirhinna 46,88 eurot/MWh, mis rakendub 1. aprillil 2018, hinnale lisandub käibemaks. Võrreldes hetkel kehtiva piirhinnaga 46,62 eurot/MWh on uus piirhind 0,55 protsenti kõrgem.

Soojusettevõtte juhatuse esimehe Priidu Nõmme sõnul on 0,55-protsendiline piirhinna muutus tingitud peamiselt põlevkiviõli ja elektrienergia hindade tõusust. Nõmme sõnul ei ole käesoleval küttehooajal täiendavaid piirhinna muutusi ette näha.

„Oleme seadnud eesmärgiks minna kaugküttes järk-järgult üle keskkonnale negatiivselt mõjuvatelt fossiilkütustelt kohalikele ja taastuvatele kütustele,“ sõnas Nõmm. „80 protsenti müüdavast soojusest toodetaks Haapsalus kohalikust ja taastuvast kütusest – puiduhakkest, mis hoiab soojuse hinda stabiilsemal tasemel. Ülejäänud soojuse maht toodetakse põlevkiviõlist,“ lisas ta.

Vastavalt kaugkütteseadusele kooskõlastab Konkurentsiamet soojuse piirhinna muutuse. Konkurentsiamet kooskõlastab piirhinna, millest kallimalt ei ole soojust lubatud müüa. Kui aga ettevõtte tegelikud kulud on madalamad kui piirhinnas arvestatud, on meil seadusega antud õigus müüa soojust alla piirhinna. Seda võimalust on Utilitas korduvalt kasutanud.