Hanked ja kütusevarustus

Hange “Kohila tn veevarustuse- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine ning Kohila tn – Türi tn soojustorustiku rajamine“

Riighangete registris on avaldatud hange „Kohila tn veevarustuse- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine ning Kohila tn – Türi tn soojustorustiku rajamine“.
AS Tallinna Vesi korraldab hanget soojustorustiku ehituse osas AS Utilitas Tallinn nimel, kes tasub nimetatud tööde eest ja on kui kaasfinantseerija (ning sellest tulenevalt saavad pakkumused avalikuks ka kaasfinantseerijale).
Viitenumber: 237572
Pakkumuse esitamise tähtaeg: 19.07.2021 kell 11:00

Hange “Valga harutorustike rekonstrueerimine E. Enno tn, Tähe tn, Sepa tn ja Uus tn piirkonnas”

Utilitas Eesti AS on avaldanud Riighangete registris hanke: „Valga harutorustike rekonstrueerimine E. Enno tn, Tähe tn, Sepa tn ja Uus tn piirkonnas“
Viitenumber: 238829
Pakkumuse esitamise tähtaeg: 20.07.2021 kell 10.00

Hange “Vindi tn 16A boilerjaama likvideerimine, kaugküttevõrgu rekonstrueerimine ja ühendamine põhivõrguga”

Utilitas Tallinn AS on avaldanud Riighangete registris hanke: „Vindi tn 16A boilerjaama likvideerimine, kaugküttevõrgu rekonstrueerimine ja ühendamine põhivõrguga“
Viitenumber: 238313
Pakkumuse esitamise tähtaeg: 22.07.2021 kell 10.00

HangeÜlemiste katlamaja veekatelde PTVM-100 nr 2 ja 3 rekonstrueerimine”

Käesolevaga kutsub AS Utilitas Tallinn Teid osalema „Ülemiste katlamaja veekatelde PTVM-100 nr 2 ja 3 rekonstrueerimine“ hankes (hange nr. 35200-5/1308).
Hankedokumentide saamiseks palume saata taotlus e-postile: hanked@utilitas.ee
Pakkumiste esitamise tähtaeg: 19.08.2021, pakkumised esitada e-posti aadressile: hanked@utilitas.ee

Hange “„Keila magistraaltorustiku rekonstrueerimine Põhja tänaval“

Utilitas Eesti AS on avaldanud Riighangete registris hanke: „Keila magistraaltorustiku rekonstrueerimine Põhja tänaval“. Viitenumber: 239089.
Pakkumuse esitamise tähtaeg: 28.07.2021 kell 10:00.