Hanked ja kütusevarustus

Hange „Maagaasi ja biometaani ost“

AS Utilitas Tallinn ja AS Utilitas Eesti kutsub osalema hankes „Maagaasi ja biometaani ost“ (hange nr 35200-5/970). Hankedokumentide saamiseks palume saata kiri e-posti aadressile: hanked@utilitas.ee
Pakkumiste esitamise tähtaeg: 08.04.2020 kell 10:00, pakkumised esitada e-posti aadressile: hanked@utilitas.ee

“Soojuse ost”

Seoses Konkurentsiameti ees võetud kohustusega palub AS Utilitas Tallinn informatsiooni taastuvkütustel elektri- ja soojuse koostootmise käitiste kohta, mille opereerija soovib sõlmida lepingu soojuse müügiks AS-i Utilitas Tallinn poolt opereeritavasse võrku alates 01.02.2021 vabanevate võimsuste ulatuses kokku 67 MW ja mis vastavad AS Utilitas Tallinn tingimustele. Tutvu tingimustega.
Sooviavalduse esitamise tähtaeg hiljemalt 20.04.2020 kell 10.00.

Hange “Valga magistraaltorustiku rekonstrueerimine”

Utilitas Eesti AS on avaldanud Riigihangete registris https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/   hanke: “Valga magistraaltorustiku rekonstrueerimine”. Viitenumber: 21307. Pakkumiste esitamise tähtaeg: 15.04.2020 kell 13:00.