Hanked ja kütusevarustus

Hange „Soojustorustike ehitustööd: magistraaltorustikud ja avariitööd “

AS Utilitas Tallinn ja AS Utilitas Eesti kutsub osalema hankes „Soojustorustike ehitustööd: magistraaltorustikud ja avariitööd “  (hange nr 35200-5/646). Hanke dokumentide saamiseks saata meil e-posti aadressile hanked@utilitas.ee.

Pakkumiste esitamise tähtaeg: 15.04.2019 kell 10.00, pakkumised esitada e-posti aadressile: hanked@utilitas.ee

 

Hange „Soojustorustike ehitustööd: harutorustikud Tallinna soojusvõrgupiirkonnas“

AS Utilitas Tallinn kutsub osalema hankes „Soojustorustike ehitustööd: harutorustikud Tallinna soojusvõrgupiirkonnas“  (hange nr 35200-5/652). Hanke dokumentide saamiseks saata meil e-posti aadressile hanked@utilitas.ee   .

Pakkumiste esitamise tähtaeg: 15.04.2019 kell 10.00, pakkumised esitada e-posti aadressile: hanked@utilitas.ee

 

Hange  “Keila soojustorustiku peamagistraali rekonstrueerimine”

Oleme avaldanud Riigihangete registris https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/   hanke “Keila soojustorustiku peamagistraali rekonstrueerimine”.
Viitenumber: 204784.
Pakkumiste esitamise tähtaeg: 09.04.2019 kell 13:00, pakkumised esitada e-posti aadressile: hanked@utilitas.ee .

 

Hange puiduhakke ostuks

OÜ Utilitas Tallinna Elektrijaam korraldab läbirääkimistega hanke puiduhakke ostuks kontserni Väos asuvatele elektrijaamadele ja AS-i Utilitas Eesti katlamajadele perioodil oktoober 2018 kuni september 2019. Lisainfo siit.