Energiatõhusus

Sama koguse soojuse ja elektri tootmiseks eraldi jaamades kulub 40% rohkem kütust kui koostootmisjaamas

Elektri tootmisel suurtes, linnadest kaugel asuvates elektrijaamades on jaama kasutegur vaid ligi 40% ja kaotsi läheb 60% kütuses sisalduvast energiast. Seevastu tihedalt asustatud alade lähedale rajatud koostootmisjaamades kasutatakse ära kogu kütuses sisalduv energia, sest toodetud elektrienergia antakse võrku ja kaugküttesüsteemi kaudu köetakse hooneid. Nii saadakse samast kütusekogusest koostootmisjaamas üle kahe korra rohkem energiat kui eraldiseisvas elektrijaamas. Suitsugaaside pesuri kasutamisel suureneb hakkepuitu põletava jaama kasutegur veelgi, kuni 100 protsendini.

Väiksema kütusekoguse tõttu tekitab koostootmine oluliselt vähem heitmeid. Elektri tootmine tarbimiskohale võimalikult lähedal vähendab elektri ülekandevõrkudes tekkivaid kadusid ja suurendab energiatõhusust veelgi.

Vaata, kuidas Utilitas toodab oma koostootmisjaamades rohelist elektrit ja soojust!

Sisu Moodul

Utilitasele kuulub 2009. aastal avatud biokütusel töötav elektri ja soojuse koostootmisjaam Utilitas Tallinna Elektrijaam, mille soojuslik võimsus on 67 MW ja elektriline võimsus 25 MW. Suviti piisab jaamas toodetavast soojusest kogu Tallinna kaugküttevõrgu vajaduste rahuldamiseks.

Lisaks lasti 2019. aastal  käiku rohelisel kütusel töötav Mustamäe koostootmisjaama koostootmisplokk, mille soojusvõimsus on 47 MW ja elektrivõimsus 10 MW. Jaamast saab soojust ligi 20 000 kodumajapidamist ning elektrivõimsus katab ligi 40 000 kaugküttega leibkonna elektrivajaduse.

I koostootmisjaama andmed: 

Soojusvõimsus 67 MW
Elektrivõimsus 25 MW
Kütus puiduhake ja freesturvas
Taastuvkütuste osakaal 90 %
Kasutegur 100 %
Käikulaskmise aasta  2009

Utilitase koostootmisjaamad

2016. aasta sügisel alustas Utilitas Tallinna Elektrijaama kõrval tööd Utilitase teine hakkepuidul põhinev elektri- ja soojuse koostootmisjaam. Tänu uuele jaamale on suurenenud nii soojuslik kui elektriline installeeritud võimsus ja planeeritud toodang. Jaama soojuslik võimsus koos suitsugaaside kondensaatoriga on 76,5 MW ja elektriline võimsus 21,4 MW.

Kokku tarnivad need kaks jaama ligi 40% aastasest Tallinna kaugküttevõrgu vajadusest. Samas protsessis toodetud elektrist piisab enam kui 130 000 ehk kõigi Tallinna kaugküttevõrgus olevate korterite elektritarbimise rahuldamiseks.

II koostootmisjaama andmed: 

Soojusvõimsus 76 MW
Elektrivõimsus 21 MW
Kütus puiduhake
Taastuvkütuste osakaal 100 %
Kasutegur 100 %
Käikulaskmise aasta  2016

Mustamäe koostootmisjaama koostootmisploki andmed:

Soojusvõimsus 47 MW
Elektrivõimsus 10 MW
Kütus puiduhake
Taastuvkütuste osakaal 100%
Käikulaskmise aasta 2019