Kaugküte

Kaugküte on efektiivne, keskkonnasõbralik ning parim viis tiheasustusega piirkondade soojusega varustamiseks.

Kaugküte jaotab efektiivsetes keskkatlamajades või koostootmisjaamades toodetud soojust soojusvõrgu kaudu soojussõlmedesse. Tsentraalne soojuse tootmine võimaldab rakendada parimat võimalikku tehnoloogiat, lubab paindlikkust kütuseliigi valikul ning kasutada soojuse ja elektri koostootmise eeliseid.

Soojuse tarbimise joonis

MIDA KÜLMEM ILM,
seda rohkem kulub soojust ruumide kütmiseks
MIDA PAREM ON HOONE SOOJAPIDAVUS,
seda vähem soojust kaob läbi seinte, akende, katuse jne
MIDA KÕRGEM TEMPERATUUR ON SISERUUMIDES,
seda rohkem tarbitakse soojust

Kütteliikidest on Eestis kõige levinum kaugküte, mille osakaal siinses soojusvarustuses ulatub vähemalt 60 protsendini. Tarbija seisukohast on tegemist mugava kütteliigiga, mis tagab varustuskindluse ja on keskkonnasõbralik.

Kõik Utilitase võrgupiirkonnad on Energiatõhususe direktiivi (2012/27/EL) kohaselt tõhusad kaugküttesüsteemid ning kasutavad baaskoormusel taastuvaid kütuseid.

Kaugkütte eelised

              Kütmist reguleerib hoonesse paigaldatud soojussõlm. Soojus jõuab majja kaugkütte ettevõttelt ning tarbija ei pea, nagu mitmete muude kütteviiside puhul, muretsema küttega seonduva pärast (näiteks kütuse ostmine).
Kaugküte tagab erinevate katlamajade kasutamise ja mitmefunktsionaalse soojusvõrguga stabiilse varustuskindluse.
Kaugkütte ettevõtetel on erinevate tootmisvõimalustega katlamajad, mis kasutavad soojuse tootmiseks mitut liiki kütuseid. See võimaldab hoida müüdava soojuse hinda paindliku ja stabiilsemana kui kasutataks vaid ühte liiki kütust.

                

Kasutame soojuse tootmiseks üha enam keskkonnasõbralikku ning efektiivset tehnoloogiat. See tähendab, et kahjulik mõju keskkonnale väheneb ja lisaks võimaldab tehniline areng kütusest üha enam soojust kätte saada. Kaugküte hoiab linnaõhku puhtamana, sest keskkonnanõudeid jälgivad kõrged katlamajade korstnad hajutavad heitmeid paremini.