Kaugküte

Kaugküte on tänapäevane, efektiivne ja keskkonnasõbralik ning parim lahendus tiheasustusega piirkondade soojusega varustamiseks.

Kaasaegne kaugküte on linnades kõige turvalisem ja keskkonnasõbralikum kütteviis. Kaugküte on olemas ka aasta kõige külmemal päeval ning klient võib olla kindel, et tarbevesi ja radiaatorid on soojad, ilma, et ta peaks ise sellele mõtlema.

Kütteliikidest on Eestis kõige levinum kaugküte, mille osakaal siinses soojusvarustuses ulatub vähemalt 60 protsendini. Kaugküttekliendid saavad muretult tulevikku vaadata ning olla kindlad, et nende kodu küttelahendus on efektiivne ja keskkonnanõuetele vastav ka aastakümnete pärast. Igal aastal hoiab Utilitas kohaliku puiduhakke kasutamisega ära ligi 800 000 tonni CO2 heitmete õhku sattumise.

Utilitase klientideks on korter- ja eramajad, koolid ja lasteaiad, büroohooned ja riigiasutused, spordihallid ja ujulad, kaubanduskeskused ja hotellid, haiglad ja sotsiaalasutused.

Kaheksas Eesti linnas – Valgas, Jõgeval, Raplas, Keilas, Haapsalus, Kärdlas, Tallinnas ja Maardus – toasoojuse eest hoolitsev Utilitas  kasutab üle Eesti põhikütusena kohalikku puiduhaket. Toorainet saab siitsamast Eestist, kohalikest raie- ja puidutööstusjääkidest, mis muidu kasutust ei leia.

Kõik Utilitase võrgupiirkonnad on Energiatõhususe direktiivi (2012/27/EL) kohaselt tõhusad kaugküttesüsteemid ning kasutavad baaskoormusel taastuvaid kütuseid.

Hoone, mis tarbib taastuvatest energiaallikatest toodetud soojust edendab kliimasõbralikku energiatootmist ning aitab vähendada CO2 heite paiskumist atmosfääri.

Kaugküte ja soojussõlm