Teadus- ja arendustegevus

Utilitas panustab teaduse ja ettevõtluse ühistegevusele ning teeb aktiivset koostööd Tallinna Tehnikaülikooliga, et soodustada tulevaste soojusinseneride praktilist õpet ja anda tudengitele ligipääs vajalikule andmestikule.

2016. aasta sügisel avatud Utilitase küttelabor on ainulaadne interaktiivne keskkond, mis tutvustab külastajatele tänapäevase soojuse ja elektri tootmise, jaotamise ja tarbimise olemust. Küttelabor pakub praktilist infot ning võimaldab analüüsida Tallinna kaugküttevõrgu toimivust ja Mektory hoone soojuse tarbimist. Küttelabor on ühtviisi õpetlik ja mänguline teekond, avastamaks seda põnevat maailma.

Küttelabor asub Tallinna Tehnikaülikooli innovatsiooni- ja ettevõtluskeskuses MEKTORY.

Soojusrännakule küttelaborisse on oodatud igaüks. Tule külla!

Registreerimine: mektory@ttu.ee, tel: +372 620 3429