Jõgeva Eraküte renoveerib 30 aasta vanuse peatrassi

Jõgeval paraneb sügiseks oluliselt kaugkütte varustuskindlus, kuna AS Eraküte renoveerib 30- aastase soojustorustiku. Töödega on juba alustatud ning lisaks soojuskatkestuste vähenemisele saavad linnaelanikud hiljemalt septembri alguseks kõndida uutel kõnniteedel.

AS Eraküte juhatuse esimehe Priidu Nõmm väljendas heameelt, et vaatamata suuremahulisele projektile on koostöö linnavalitsusega olnud igati sujuv. „Küll peame võrgutööde tegemiseks maha võtma torustiku peale istutatud puud,“ ütles Nõmm. Ta lisas, et kõik pärnad, kuused ja mägimännid asendatakse uutega ja suurem osa istutatakse neist raiutud puude vahetusse lähedusse, et tulevikus ei peaks soojusvõrgutööde tõttu sama tööd tegema.

Erakütte Jõgeva osakonna juhataja Endel Variku sõnul on renoveeritava soojustrassi kogupikkus üle 1 300 m ja lisatööde hulka kuulub harutrasside ühendamine. Varik rääkis, et renoveeritav soojustrass algab Eraküttele kuuluva katlamaja, Aia tn 50 juurest ning lõpeb Jõgeva Kaubahalli, Aia tn 3 juures.

Lisaks soojustrasse renoveerimisele taastatakse kõnniteid suuremas mahus kui võrgutööd otseselt nõuavad. Nii ehitab Eraküte uusi kõnniteid koos sissesõitudega ligi 440 meetri ulatuses ning rajab kõnniteed ka harutrasside ühenduskohtadesse ligi 50 meetri ulatuses.

AS Eraküte varustab soojusega aastaringselt 752 hoonet seitsmes Eesti linnas: Haapsalus, Jõgeval, Keilas, Kärdlas, Raplas, Tallinnas ja Valgas. Ettevõte haldab 73-kilomeetrist kaugküttevõrku (millest 54 protsenti on eelisoleeritud) ja opereerib 18 katlamaja, millest kaheksa toodavad soojust kaugküttevõrkudesse ning kümme on lokaalkatlamaja.