Karjäär

Liitu Utilitase tiimiga!

Ootame inimesi, kes on oma ala spetsialistid ja tunnevad uusi tehnoloogiaid ning seadmeid. Peame lugu avatud ja arenemishimulisest töötajast, kes oskab oma ideid tegudeks vormida.

Vabadele ametikohtadele kuulutame välja avalikud konkursid. Uusi töötajaid otsime nii ettevõttesiseselt kui ka töövahendus- ja meediakanalite abil.

Hetkel ei ole meil ühtegi aktiivset töökuulutust.

 

Praktika ja töö Utilitases tähendavad:

  • kohtumist suurepäraste mentoritega ja võimalust töötada kogenud spetsialistidega
  • väljakutseid, rakendades oma teadmisi ja oskusi Sulle seatud eesmärkide saavutamiseks
  • kindlustunnet, töötades ettevõttes, kus kokkulepped on kindlad ning suhted on rajatud vastastikusele lugupidamisele
  • kasu, omandades praktilisi oskusi ja paremat ülevaadet huvipakkuvast valdkonnast

Praktikavaldkonnad ja lisainfo pdf failis.

Peamised praktikavaldkonnad:

Klienditeenindus. Töötad klientidega ja tutvud CRM tarkvara funktisonaalususega. Saad ülevaate soojuse ja kaugjahutuse, ostu-müügilepingutest, piiritlusaktidest, kliendilepingute sõlmimisest ja kliendiportfelli haldamisest. Õpid tarbitava soojuse mõõtmise järelvalve teostamise, soojusarvestite ja kauglugemissüsteemi kohta.

Soojuse tootmine. Õpid, kuidas käib soojuse tootmine lokaalkatl­amajades. Sul avaneb võimalus põhjalikult uurida soojuse tootmiseks kasutatavat tehnoloogiat: katlaid, põleteid jms. Omandad ülevaate hoonete soojussõlmedest, nende ülevaatusest ja inspekteerimisest.

Keemialabor. Saad proovida, kuidas võtta veeproove ettevõtte objek­tidel, teostada vee ja kütuse analüüse ning hooldada ja testida labori aparatuuri.

Võrgujuhtimine. Tegeled soojusallikate, -seadmete ja -võrkude töö operatiivjuhtimisega. Saad ülevaate soojusvõrkudega seonduvast operatiivinfo vastuvõtmisest, töötlemisest ja edastamisest.

Võrguhooldus. Õpid, kuidas edastada soojusenergiat soojusal­likast tarbijani. Sul avaneb võimalus põhjalikult uurida soojustrasside planeerimise, ehitamise, hoolduse ja remondiga seotud protsesside kohta.

Kui sul on küsimusi Utilitase töö- või praktika võimaluste osas, kirjuta meile info@utilitas.ee.

Sisu Moodul