Kaugjahutus

Kaugjahutus on ideaalseks lahenduseks hoone CO2 jalajälje alandamisel

Kaugjahutus on kõige keskkonnasõbralikum viis jahutada linnahoonete ruume, luues neis mugava ja tervisliku sisekliima. Praegu aga kasutatakse paljude kodude, kontorite ja tööstushoonete jahutamiseks peamiselt lokaalseid jahutusseadmeid, mis tihti töötavad keskkonda ohustavatel külmaainetel.

Kaugjahutus on sarnane kaugküttega, sest jahutust toodetakse tsentraalselt ja tarbijasõlmed on ühendatud jahutusvõrgustikku.

Kaugjahutus on tõhus, kõrge varustuskindlusega ja keskkonnasõbralik jahutusviis, mis on keskkonnanõuetele vastav ka aastakümnete pärast.

Foto: Esimene kaugjahutuse klient Tallinnas – Fahle Park arendus Ülemistel / Fausto Capital.

Kaugjahutusel on klassikalise lokaalse lahenduse ees mitmeid eeliseid: 

 • Keskkonnasõbralik ja keskkonnanõuetele vastav ka aastakümnete pärast
 • Töökindel ja probleemivaba
 • Kerge ja mugav kasutada, vähem müra ja vibratsiooni
 • Turvaline, pole külmaine lekkeohtu
 • Säästab hoones ruumi, seadmeid ei ole vaja paigaldada katusele ega välisfassaadile, hoone näeb parem välja
 • Soodne – pole vaja investeerida kallitesse jahutusseadmetesse, võit alginvesteeringus
 • Kõrge SEER (hooajaline energiatõhususe arv)

Keskkonna säästmine on tänapäeval üks peamisi teemasid ning erinevatel elualadel seatakse energiatõhususele ja säästmisele järjest kõrgemaid eesmärke. Kaugjahutus annab oma panuse:

 • Kaugjahutust kasutades paiskub tootmises õhku ligi 80% vähem CO2 heitmeid kui lokaalses lahenduses
 • Kasutegur on lokaalse lahendusega võrreldes ligi 10 korda parem, see tähendab tootmises 80% primaarenergia säästu
 • Suuremate võimsuste puhul on võimalik kasutada erinevaid seadmeid. See annab võimaluse oluliselt vähendada keskkonnakahjulike F-gaaside kasutust külmainena ja kasutada keskkonnasõbralikumaid külmaineid
 • Aitab täita energiapoliitilisi eesmärke
 • Kasutab vabajahutust
 • Muundab jääksoojust
 • Madal energiatõhususarv

Kaugjahutuse skeem

Kuidas kaugjahutus töötab?
Kaugjahutusjaamas jahutatakse vesi 610 kraadini ning suunatakse torustiku kaudu kliendi hoones olevasse jahutussõlme. Seal jahutatakse antud veega hoone ventilatsiooniõhku ja jahutussüsteemis ringlevat vett. Jahutusprotsessis külma ära loovutanud vesi suunatakse tagasi kaugjahutusjaama, kus see uuesti jahutatakse. 

Kus saab kaugjahtust kasutada?
Põhilised kliendid on äri- ja kaubandushooned. Kaugjahutust saab kasutada hoone kõikides süsteemides, mis vajavad jahutust: ventilatsioonist sissepuhutava õhu kuivatamiseksruumide jahutamiseks fancoilide, jahutuspalkide või mõne muu meetodigatäppiskonditsioneerides ning ka protsessijahutuses. Protsessijahutuses saab jahutada nt servereid, tööstusprotsesse, kaupluse jahutussüsteeme – kõike, mis vajab jahutust 6–10 kraadi juures. 

Esimene Utilitase kaugjahutusjaam
Utilitas rajas Tallinnas Tselluloosi kvartalis asuvasse Ülemiste kaugküttekatlamajja esimese kaugjahutusjaama, mis hakkas 2019. aasta sügisest pakkuma jahutusteenust ümberkaudsetele hoonetele. Esimesed kliendid olid Fahle Pargi kvartali kaks büroohoonet.

Kaugjahutuse tulevik Tallinnas

Tõhusa kaugjahutuse märk

Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühing on tunnustanud Tselluloosi kvartalis asuvat Ülemiste kaugjahutusjaama võrgupiirkonda tõhusa kaugjahutuse märgiga.

Märgiga “Tõhus kaugküte” tunnustatud energiavõrk vastab EL energiatõhususe direktiivis 2012/27/EL sätestatud tingimustele:

“Tõhus kaugküte ja –jahutus – kaugkütte- või kaugjahutussüsteem, milles soojuse tootmiseks kasutatakse vähemalt 50% taastuvenergiat või 50% heitsoojust või 75% koostoodetud soojust või 50% sellise energia ja soojuse kombinatsiooni.”

Sisu Moodul