Kaugjahutus

Kaugjahutus on ideaalseks lahenduseks hoone CO2 jalajälje alandamisel

Kaugjahutus on kaasaegseks ja keskkonnasõbralikuks alternatiiviks sisekliima hoidmisel. Praegu aga kasutatakse paljude kodude, kontorite ja tööstushoonete peamiselt lokaalseid jahutusseadmeid, mis tihti töötavad keskkonda ohustavatel külmaainetel. Kaugjahutust kasutav elamu või ärihoone on efektiivne ja keskkonnanõuetele vastav ka aastakümnete pärast, mis on oluline nii kinnisvara omanikule kui ka rentnikele.

Miks eelistada kaugjahutust?

  • keskkonnasäästlik
  • kerge ja mugav kasutada
  • müravaba
  • lekkeohu puudumine
  • hoonel kaunim välisilme ja väiksem ruumikulu, sest katustele või fassaadile ei ole vaja paigutada suuri jahutusseadmeid

Kaugjahutus aitab kaasa keskkonnale kahjulike külmaainete vähendamisele ja loob võimaluse kasutada rohkem keskkonnasõbralikke tehislikke või looduslikke külmaaineid.


Foto:  Esimene kaugjahutuse klient Tallinnas – Fahle Park arendus Ülemistel / Fausto Capital.

Kaugjahutuse tootmine ja jaotamine sarnaneb kaugküttele
Kaugjahutusjaamast suunatakse torude kaudu jahutatud (umbes 6-10 °C) vesi kliendi hoones asuvasse jahutussõlme. Sõlmes jahutatakse antud veega hoonesisest ventilatsiooniõhku ja hoone jahutussüsteemis ringlevat vett.

Esimene Utilitase kaugjahutusjaam
Utilitas rajas Tallinna kesklinna asuvasse Ülemiste kaugküttekatlamajja esimese kaugjahutusjaama, mis hakkas 2019. aasta sügisest pakkuma jahutusteenust ümberkaudsetele hoonetele. Esimesed kliendid olid Fahle Pargi kvartali kaks büroohoonet.

Sisu Moodul