Kaugküttesüsteemi rekonstrueerimine mõjutab kolmel augustinädalal liiklust Tallinnas Narva maanteel

Tallinna Küte teeb tänavu suuremahulisi kaugküttetorustiku ehitustöid, millega paraneb linna soojusvarustus ja kaugküttesüsteemi energiatõhusus. Vahemikus 8. – 26. august Narva maanteel Tallinna Ülikooli juures toimuvad tööd toovad kaasa liikluse osalise sulgemise. Kõik suuremad ehitustööd saavad valmis kooliaasta alguseks.

Tallinna Kütte tehnikadirektori Janek Trumsi sõnul investeerib ettevõte sel aastal ligi 10 miljonit eurot kaugküttesüsteemi tõhustamisse. „Eesseisev suurem ehitustöö toimub Narva maanteel, kus vähem kui kuu ajaga rekonstrueeritakse Narva maanteega ristuv kaugküttetorustik. Tegemist on harumagistraali amortiseerunud lõiguga, mis tuleb rekonstrueerida piirkondliku soojusvarustuskindluse tagamise ja soojuskadude vähendamise eesmärgil. Vanad torud diameetriga 300mm demonteeritakse täielikult ning asendatakse kaasaaegsete eelisoleeritud torudega,” selgitas Trumsi.

Remonditav soojusvõrgu lõik ületab Narva maantee sõiduteed Kreutzwaldi Narva mnt ristmiku läheduses Tallinna Muusikakooli piirkonnas ning jõuab läbi Karu tänava ja sisehoovide Tuukri tänavani. Ehitustöödest tulenevalt soovitab Tallinna Küte elanikel võimalusel vältida Narva maantee läbimist ning juhinduda ajutisest liikluskorraldusest

Kaugküttetorustiku ehitustööd Narva mnt piirkonnas toimuvad vahemikus 8. – 26. august. Vahemikul 8. – 19. august  on Tallinna Ülikooli juurest linna minev suund liiklusele suletud. Tööde tsoonist läbisõit on lubatud ainult ühistranspordil. Linnast välja viival suunal kehtivad läbisõidu kitsendused perioodil 22. – 26. augustini, kuid liiklus sel perioodil suletud ei ole.

Trumsi sõnul kaasnevad torustiku rekonstrueerimisega soojuskatkestused ning soojusvõrku saab rekonstrueerida vaid küttehooaja välisel perioodil mai-oktoober, et minimaalselt häirida klientide argielu. „Samas mõni töö toimub linna poolt tehtava teede rekonstrueerimisega samaaegselt, nagu näiteks praegu Õismäe magistraaltoru rekonstrueerimine ja lähinädalatel algav ehitustöö Reimani ning Gonsiori tn piirkonnas.”

Trumsi lisas, et suvi on ainuvõimalik periood, mil soojusettevõte saab oma varasid hooldada ning remontida ilma suuremate ebamugavusteta kliendi jaoks. „Paraku nõuavad võrguehitustööd lühiajalisi soojuskatkestusi, millega kaasneb sooja tarbevee varustuse katkemine, kuid omalt poolt teeme kõik, et ehitustööde mõju linna elukorraldusele oleks minimaalne.”

Sel aastal investeerib Tallinna Küte 10 miljonit eurot, mille raames rekonstrueeritakse ja ehitatakse 11 km soojustorustikku, juurutatakse kauglugemissüsteem ning renoveeritakse tootmisüksusi.

Tallinna Küte kuulub energiakontserni Utilitas. Utilitas on viimastel aastatel teinud suuremahulisi investeeringuid uute koostootmisjaamade rajamiseks ja soojusvõrkude korrastamiseks, mille tulemusena on saavutatud suurem energiatõhusus, keskkonnasääst ja optimaalsed soojusenergia hinnad.