Keskkond ja ohutus

Lähtudes keskkonnasäästlikkusest, kliendikesksest lähenemisest ja ohutu töökeskkonna tagamisest, kaasajastame oma protsesse ja seeläbi tõstame teenuste kvaliteeti, keskkonnasõbralikkust ning klientide ja töötajate rahulolu.

Keskkonnasõbralik tegevus

Utilitas järgib oma tootmise arendamisel energiapoliitika kahte põhisuunda – energiasäästlikkust ja keskkonnakaitset:

  • primaarenergia kasutuse vähendamine, s.h. Energiatõhususe direktiivist (2012/27/EL) tulenev kohustus vähendada energia lõpptarbimist igal aastal 1.5%
  • ülekandekadude vähendamine
  • kasvuhoonegaaside emissiooni piiramine
  • üleminek fossiilkütustelt taastuvatele energiaallikatele
  • kohaliku kütuse või soojusressursi kasutamine, mis muidu jääks kasutamata (näiteks elektri ja soojuse koostootmine, tööstuse jääksoojus, kütusena olmeprügi või raiejäätmed)
  • suurtes tänapäevase tehnoloogiaga tootmisseadmetes väikseim võimalik õhusaaste ja suurim võimalik kasutegur

Tegevusohutus

Ettevõtete ohutu tegevus on tagatud erinevate väljatöötatud tegevusplaanidega.

Kui soojuse tootmisel kasutatakse peamiselt hakkepuitu ja maagaasi, siis võimalike tarnehäirete või -katkestuste korral põletatakse reservkütusena kerget kütteõli.

Suurtes kogustes kerge kütteõli käitlemine ja ladustamine võib olla ohtlik tervisele ja ümbritsevale keskkonnale. Teave ohtlike kemikaalide kasutamise kohta:

Sisu Moodul

Teavet ohtlike kemikaalide kasutamise kohta Mustamäe koostootmisjaamas asukohaga Vinkli tn 6, Tallinn loe SIIT.

Teavet ohtlike kemikaalide kasutamise kohta Kristiine katlamajas asukohaga Marja 5, Tallinn  loe SIIT.