Tehniline teenindus

Tehnilise teeninduse osakonna kompetentsi kuuluvad:

  • tehniline konsultatsioon
  • liitumisega seotud küsimused
  • soojustorustiku ehitus ja järelevalve
  • soojussõlme projektide kooskõlastamine
  • soojusarvestite paigaldamine ja hooldus
  • soojusarvesti paigaldamise projekti kooskõlastamine
  • tehnorajatiste talumisega seotud küsimused