Kontsernist

Utilitas on Eesti energiakontsern, mille põhitegevuseks on soojuse ja elektri tootmine ning kaugkütteteenuse osutamine.

Pakume klientidele ja keskkonnale sobivaid lahendusi, toodame ja jaotame energiat võimalikult efektiivselt ning kasutame võimalikult suures osas taastuvaid ja kohalikke energiaallikaid. Üle poole müüdavast soojusest toodetakse kohalikest ja taastuvatest kütustest.

Utilitas varustab kaugküttesoojusega  4 931  hoonet kaheksas linnas üle Eesti, sealhulgas ligi 173 000 kodumajapidamist. Me toodame kolmes soojuse ja elektri koostootmisjaamas taastuvkütustest elektrit, mis katab enam kui 170 000 ehk kõigi Tallinna kaugküttevõrgus olevate korterite elektrivajaduse.

Euroopa Liit on seadnud eesmärgiks tõsta energiasektori efektiivsust ning suurendada taastuvenergia kasutuselevõttu. Utilitase energiakontsern on juba liikunud samas suunas, tähtsustades energiatõhusust, soojuskadude vähendamist ning taastuvate ja kohalike kütuste kasutamist.

Sisu Moodul

Kontserni kuuluvad kaheksas Eesti linnas kaugkütteteenust pakkuvad AS Utilitas Tallinn  ja AS Utilitas Eesti  ning Tallinnas elektrit ja soojust tootev OÜ Utilitas Tallinna Elektrijaam.

Grupi ettevõtetel on pikaajaline kogemus Eesti energeetikaturul tegutsemisel.

Utilitas struktuur

 • Soojusvõrgud ja -tootmine 8 linnas üle Eesti – Tallinnas, Maardus,  Keilas, Raplas, Haapsalus, Kärdlas, Jõgeval, Valgas
 • 537 km hallatavaid soojusvõrke
 • 4 931 köetavat hoonet
 • Ligi 173 000 köetavat kodumajapidamist
 • 27 käitatavat katlamaja ja 3 koostootmisjaama
 • Biomassi ja turvast kasutavad koostootmisjaamad Väos: 25 MW elektrilise ja 67 MW soojusliku võimsusega jaam; 21 MW elektrilise ja 76,5 MW soojusliku võimsusega jaam; Mustamäe koostootmisjaam: 10 MW elektrilise ja 47 MW soojusliku võimsusega jaam
 • töötajaid kokku 249
 • toodeti 1,82 miljonit MWh soojus- ja 350 000 MWh elektrienergiat
 • on säästetud 650 000 tonni COheidet
 • investeeriti kokku 38 miljonit eurot
 • kliendid tarbisid soojust ligi 1,9 miljonit MWh
 • renoveeriti ja ehitati kokku üle 20 km kaugküttetorustikku

Energiakontserni Utilitas emaettevõte OÜ UTILITAS

 • Priit Koit

  Kontserni juht

NÕUKOGU
Kristjan Rahu
, nõukogu esimees
Andreas Greim, nõukogu liige
Gregor Kurth, nõukogu liige

AS UTILITAS TALLINN / AS UTILITAS EESTI
AS Utilitas Tallinn varustab soojusega 2/3 Tallinnast ja Maardu linna.
AS Utilitas Eesti pakub kaugkütteteenust Keilas, Raplas, Haapsalus, Kärdlas, Jõgeval, Valgas.

 • Andres Veske

  Juhatuse esimees

 • Janek Trumsi

  Juhatuse liige

 • Aulis Meitus

  Juhatuse liige

OÜ UTILITAS TALLINNA ELEKTRIJAAM
OÜ Utilitas Tallinna Elektrijaam põhitegevusala on soojus- ja elektrienergia tootmine ja müük. Ettevõte käitab Tallinnas kahte soojus- ja elektri koostootmisjaama.

 • Andres Taukar

  Juhatuse esimees

 • Andres Tamm

  Juhatuse liige

 • Üllar Metsküla

  Juhatuse liige

 • Andrei Melnik

  Juhatuse liige

Viimaste aastate jooksul oleme investeerinud kohalike ja taastuvkütuste osakaalu suurendamisse. Kõik Utilitase kaugküttesüsteeme on tunnustatud märgisega „Tõhus kaugküte“. Märgis omistatakse kaugküttesüsteemile, milles, lähtudes Euroopa Liidu energiatõhususe direktiivis 2012/27/EL sätestatust, kasutatakse soojuse tootmiseks vähemalt 50% taastuvenergiat või 50% heitsoojust või 75% koostoodetud soojust või 50% sellise energia ja soojuse kombinatsiooni.

Utilitas panustab jätkuvalt energiatõhususe, varustuskindluse ja energia julgeoleku suurendamisse. Lähtudes keskkonnasäästlikkusest, kliendikesksest lähenemisest, mõistliku hinna ja ohutu töökeskkonna tagamisest, kaasajastame oma protsesse ja seeläbi tõstame teenuste kvaliteeti, keskkonnasõbralikkust ning klientide ja töötajate rahulolu.