Kontsernist

Utilitas on Eesti energiakontsern, mille põhitegevuseks on soojuse ja elektri tootmine ning kaugkütteteenuse osutamine. Utilitas on suurim taastuvenergia tootja Eestis.

Pakume klientidele ja keskkonnale sobivaid lahendusi, toodame ja jaotame energiat võimalikult efektiivselt ning kasutame võimalikult suures osas taastuvaid ja kohalikke energiaallikaid. Üle poole müüdavast soojusest toodetakse kohalikest ja taastuvatest kütustest, sh väheväärtuslikest puidujääkidest.

Utilitas varustab kaugküttesoojusega ligi 5000 hoonet kaheksas linnas üle Eesti, sealhulgas ligi 174 000 kodumajapidamist. Me toodame kolmes soojuse ja elektri koostootmisjaamas taastuvkütustest elektrit, mis katab enam kui 170 000 ehk kõigi Tallinna kaugküttevõrgus olevate korterite elektrivajaduse.

Utilitas kaugkütteteenust kaheksas linnas üle Eesti: Tallinnas, Maardus, Haapsalus, Jõgeval, Keilas, Kärdlas, Raplas ja Valgas. Utilitase esimene kaugjahutussüsteem asub Tallinnas ning varustab jahutusteenusega hooneid Tselluloosi kvartalis.

Sisu Moodul

Utilitase kontserni emaettevõte on OÜ Utilitas.
Kontserni kuuluvad:

 • AS Utilitas Tallinn (100% osalus)
  Kaugkütte- ja jahutuseteenuse pakkuja Tallinnas
 • AS Utilitas Eesti (100% osalus)
  Kaugkütteteenuse pakkuja 6 Eesti linnas
 • OÜ Utilitas Tallinna Elektrijaam (100% osalus)
  Rohelise energia tootja Tallinnas
 • AS Tallinna Vesi (20,36% osalus)
  Joogivee pakkuja ja reovee käitleja Tallinnas
 • OÜ TCK Wind (50% osalus)
  Tārgale tuulepark Lätis
 • Soojusvõrgud ja -tootmine 8 linnas üle Eesti – Tallinnas, Maardus,  Keilas, Raplas, Haapsalus, Kärdlas, Jõgeval, Valgas
 • Ligi 550 km hallatavaid soojusvõrke
 • Ligi 5000 köetavat hoonet
 • Ligi 174 000 köetavat kodumajapidamist
 • 26 käitatavat katlamaja ja 3 koostootmisjaama
 • 9 päikeseparki
 • Biomassi ja turvast kasutavad koostootmisjaamad Väos: 25 MW elektrilise ja 67 MW soojusliku võimsusega jaam; 21 MW elektrilise ja 76,5 MW soojusliku võimsusega jaam; Mustamäe koostootmisjaam: 10 MW elektrilise ja 47 MW soojusliku võimsusega jaam
 • Kontsenis töötab kokku 250 töötajat
 • toodeti 1,73 miljonit MWh soojus- ja 394 000 MWh elektrienergiat
 • säästeti 740 000 tonni COheidet
 • investeeriti kokku 30 miljonit eurot
 • kliendid tarbisid soojust ligi 1,8 miljonit MWh
 • renoveeriti ja ehitati kokku üle 26 km kaugküttetorustikku
 • kaugküttevõrguga liitus 84 hoonet
 • aasta lõpu seisuga varustas Utilitas soojusega 4970 hoonet, sh 174 000 kodumajapidamist

Energiakontserni Utilitas emaettevõte OÜ UTILITAS

 • Priit Koit

  Kontserni juht

NÕUKOGU
Kristjan Rahu
, nõukogu esimees
Andreas Greim, nõukogu liige
Gregor Kurth, nõukogu liige

AS UTILITAS TALLINN / AS UTILITAS EESTI
AS Utilitas Tallinn varustab soojusega 2/3 Tallinnast ja Maardu linna.
AS Utilitas Eesti pakub kaugkütteteenust Keilas, Raplas, Haapsalus, Kärdlas, Jõgeval, Valgas.

 • Robert Kitt

  Juhatuse esimees

 • Janek Trumsi

  Juhatuse liige

 • Aulis Meitus

  Juhatuse liige

OÜ UTILITAS TALLINNA ELEKTRIJAAM
OÜ Utilitas Tallinna Elektrijaam põhitegevusala on soojus- ja elektrienergia tootmine ja müük. Ettevõte käitab Tallinnas kahte soojus- ja elektri koostootmisjaama.

 • Andres Taukar

  Juhatuse esimees

 • Andrus Tamm

  Juhatuse liige

 • Üllar Metsküla

  Juhatuse liige

 • Andrei Melnik

  Juhatuse liige

Euroopa Liit on seadnud eesmärgiks tõsta energiasektori efektiivsust ning suurendada taastuvenergia kasutuselevõttu. Utilitase energiakontsern on juba liikunud samas suunas, tähtsustades energiatõhusust, soojuskadude vähendamist ning taastuvate ja kohalike kütuste kasutamist.

Viimaste aastate jooksul oleme investeerinud kohalike ja taastuvkütuste osakaalu suurendamisse. Kõik Utilitase kaugküttesüsteeme on tunnustatud märgisega „Tõhus kaugküte“. Märgis omistatakse kaugküttesüsteemile, milles, lähtudes Euroopa Liidu energiatõhususe direktiivis 2012/27/EL sätestatust, kasutatakse soojuse tootmiseks vähemalt 50% taastuvenergiat või 50% heitsoojust või 75% koostoodetud soojust või 50% sellise energia ja soojuse kombinatsiooni.

Utilitas panustab jätkuvalt energiatõhususe, varustuskindluse ja energia julgeoleku suurendamisse. Lähtudes keskkonnasäästlikkusest, kliendikesksest lähenemisest, mõistliku hinna ja ohutu töökeskkonna tagamisest, kaasajastame oma protsesse ja seeläbi tõstame teenuste kvaliteeti, keskkonnasõbralikkust ning klientide ja töötajate rahulolu.