Kontsernist

Utilitas on Eesti energiakontsern, mille põhitegevuseks on soojuse ja elektri tootmine ning kaugkütteteenuse osutamine.

Pakume klientidele ja keskkonnale sobivaid lahendusi, toodame ja jaotame energiat võimalikult efektiivselt ning kasutame võimalikult suures osas taastuvaid ja kohalikke energiaallikaid. Üle poole müüdavast soojusest toodetakse kohalikest ja taastuvatest kütustest.

Utilitas varustab kaugküttesoojusega 4 741 hoonet kaheksas linnas üle Eesti, sealhulgas üle 165 000 kodumajapidamist. Me toodame kahes soojuse ja elektri koostootmisjaamas taastuvkütustest elektrit, mis katab enam kui 130 000 ehk kõigi Tallinna kaugküttevõrgus olevate korterite elektrivajaduse.

Meie klientideks on korter- ja eramajad, koolid ja lasteaiad, büroohooned ja riigiasutused, spordihallid ja ujulad, kaubanduskeskused ja hotellid, haiglad ja sotsiaalasutused.

Sisu Moodul

Kontserni kuuluvad kaheksas Eesti linnas kaugkütteteenust pakkuvad AS Utilitas Tallinn  ja AS Utilitas Eesti  ning Tallinnas elektrit ja soojust tootev OÜ Utilitas Tallinna Elektrijaam.

Grupi ettevõtetel on pikaajaline kogemus Eesti energeetikaturul tegutsemisel.

Utilitas struktuur

 • Soojusvõrgud ja -tootmine 8 linnas üle Eesti – Tallinnas, Maardus,  Keilas, Raplas, Haapsalus, Kärdlas, Jõgeval, Valgas
 • 500 km hallatavaid soojusvõrke
 • 4 714 köetavat hoonet
 • Ligi 165 000 köetavat kodumajapidamist
 • 39 käitatavat katlamaja installeeritud võimsusega 1,1 GW
 • Biomassi ja turvast kasutavad koostootmisjaamad: 25 MW elektrilise ja 67 MW soojusliku võimsusega jaam ning 21 MW elektrilise ja 76,5 MW soojusliku võimsusega jaam
 • toodeti 1 680 605 MWh soojus- ja 243 555 MWh elektrienergiat
 • soojuse- ja elektri koostootmise režiimis toodeti 827 469 MWh energiat
 • on säästetud 500 000 tonni CO2
 • kontserni müügitulu: 117 miljonit eurot
 • konsolideeritud varade maht: 301 miljonit eurot

Energiakontserni Utilitas emaettevõte OÜ UTILITAS

 

 

Priit Koit
Kontserni juht

NÕUKOGU
Kristjan Rahu
, nõukogu esimees
Andreas Greim, nõukogu liige
Gregor Kurth, nõukogu liige

AS UTILITAS TALLINN / AS UTILITAS EESTI
AS Utilitas Tallinn varustab soojusega 2/3 Tallinnast ja Maardu linna.
AS Utilitas Eesti pakub kaugkütteteenust Keilas, Raplas, Haapsalus, Kärdlas, Jõgeval, Valgas. 

 

Andres Veske
Juhatuse esimees

 

Janek Trumsi
Juhatuse liige

 

 

Aulis Meitus
Juhatuse liige

OÜ UTILITAS TALLINNA ELEKTRIJAAM
OÜ Utilitas Tallinna Elektrijaam põhitegevusala on soojus- ja elektrienergia tootmine ja müük. Ettevõte käitab Tallinnas kahte soojus- ja elektri koostootmisjaama.

 

 

Andres Taukar
Juhatuse esimees

 

 

Andrus Tamm
Juhatuse liige

 

Üllar Metsküla
Juhatuse liige

 

Andrei Melnik
Juhatuse liige

Viimaste aastate jooksul oleme investeerinud kohalike ja taastuvkütuste osakaalu suurendamisse. Tänaseks on kõik Utilitase kaugküttevõrgud tõhusad – kõigis väljaspool Tallinna asuvates võrkudes kasutatakse baaskütusena kohalikku puiduhaket.

2016. aasta sügisel alustas Tallinnas Väo karjääris tööd uus koostootmisjaam, mille tulemusena toodame ka suurema osa Tallinnas müüdavast soojusest mittefossiilsetest kütustest.

Utilitas panustab jätkuvalt energiatõhususe, varustuskindluse ja energia julgeoleku suurendamisse. Ettevõttele on oluline keskkonnasõbralikkus ja soodne hind tarbijale, mida võimaldab laialdasem kohalike kütuste kasutus. Tehnoloogiline areng ja kaasaaja vajadustest lähtuv tootmine on kontserni tegevuse fookuses.

Euroopa Liit on seadnud eesmärgiks tõsta energiasektori efektiivsust ning suurendada taastuvenergia kasutuselevõttu. Utilitase energiakontsern on juba liikunud samas suunas, tähtsustades energiatõhusust, soojuskadude vähendamist ning taastuvate ja kohalike kütuste kasutamist.