Lepiti kokku Nunne tänava läänepärnade edasises kaitses

Tallinnas Nunne tänaval toimuvate kaevetööde tellija AS Tallinna Küte hindas koos soojustrassi rekonstrueeriva AS-i Küte ja Ehitus ning spetsialistidega tööde käigus kahjustatud puude seisukorda ning selle tulemusena pakuti välja lahendused, kuidas puid edaspidi kaitsta.

Ehitusettevõte rajab täna juurestiku kaitsmiseks vajalikud raketised, mis säilitavad juurestiku ümber ehitustööde ajaks sobiva keskkonna ja vajaliku niiskuse. Ekspertidega pannakse paika tegevused, kuidas puid kaitsta ja hooldada kuni süvendi sulgemiseni. Peale ehitustööde lõppu täidetakse puujuurte vahetu avatud ümbrus kasvupinnasega sellesosas, mis ei jää kõnnitee alla. Esmase meetmena kaeti eelmisel nädalal vigastada saanud puujuured niisutava riidega, mida kastetakse regulaarselt. Koostöös Tallinna Keskkonnaametiga viivad osapooled edaspidi läbi puude seisukorra regulaarse hindamise.

„Tellija hinnangul oleks kaevetöid saanud teha viisil, mis oleks puid rohkem säästnud. Tallinna Küte vabandab toimunu pärast ja teeb kõik selle tagajärgede leevendamiseks. Ühtlasi täname arborist Heiki Hansot, kes kahjustustele tähelepanu juhtis ning loodetavasti aitab see kõikjal sarnaseid juhtumeid ära hoida,” ütles AS Tallinna Küte juhatuse liige Janek Trumsi.

Kaevetööd toimuvad soojustrassi rekonstrueerimiseks Nunne tänava äärsel kõnniteel ligi 70-meetrisel lõigul, mis ulatub  Toompuiestee jalakäijate tunnelist Suur-Kloostri tänavani. Kaevetööde mõjutsoonis on 12 läänepärna. Olemasolev raudbetoonkünas paiknev torustik ehitati allee vahetusse lähedusse 1967. aastal. Sellest tulenevalt toimuvad kaevetööd puudele tavapärasest lähemal, kohati praktiliselt puutüve vahetus läheduses.

Projekteerimistööde käigus kaaluti ka teisi torustiku kulgemisjooni, ent kuna vana torustik ja selle raudbetoonist küna oleks tulnud ohutuse kaalutlustel ikkagi demonteerida, siis jäädi senise asukoha juurde. Projekteerimise etapis viidi Tallinna Keskkonnaameti nõudel läbi proovikaevamine kahes kohas, et selgitada välja, kas tööde ohutu läbiviimine antud piirkonnas on üldse võimalik. Proovikaevamiste tulemusena leidsid asjatundjad, et tööde läbiviimine on seotud teatava riskiga, ent see peaks olema võimalik ja kuna sisulist alternatiivi ei olnud, väljastati projektile ka ehitusluba. Ehitusettevõte tuvastas ka, et soojustrassil asuvad teised tehnokommunikatsioonid, mis olid paigaldatud erinevatel aegadel enne käimasolevate tööde algust ning raske oli hinnata, mil määral on varasemad kaevetööd juurestikku mõjutanud.

​Nunne tänava tööd on osa Tallinna soojussüsteemi rekonstrueerimisest. Tänavu vahetatakse kokku 10,3 km torustikke, kuhu Tallinna Küte investeerib 16,5 miljonit eurot.  Mitte ühelgi varasemal aastal ei ole Tallinna Küte teinud nii ulatuslikke uuendustöid kui tänavu.