Liitu kaugküttega

Igal uuel ehitisel või muud kütteviisi kasutataval hoonel on võimalik liituda meie kaugküttevõrguga, et tagada hoonele muretu ja kvaliteetne soojusteenus. Liitumine on võimalik tingimusel, et hoone asub soojusvõrgu lähiümbruses.

Igal aastal liitub meie kaugküttevõrguga uusi elamuid, kaubandus- ja büroohooneid. 2020. aastal liitus Utilitase kaugküttevõrkudega üle Eesti 84 uut hoonet soojusvõimsusega 33 MW.

Uute klientide hulgas on kaubanduskeskused ja toidupoodide ketid, nii era- kui ka riigisektori büroohooned, seal hulgas uus nelja ministeeriumi liginull-energia maja. Üle poole uutest kaugkütte klientidest on korruselamud.

Tänapäevased mugavad tehnilised lahendused ning kaugkütte valdkonna pidev stabiilne areng toob meile tagasi ka neid kliente, kes omal ajal olid otsustanud üle minna lokaalküttele.

Tutvuge liitumiseks vajalike dokumentide ja vormidega ning pöörduge oma soovidega meie kogenud spetsialistide poole, kes aitavad välja selgitada liitumise võimalused ning viia läbi edukas ühinemine kaugküttevõrguga:

Sisu Moodul

LIITUMISEKS VAJALIKUD DOKUMENDID JA VORMID LEIAD SIIT

Küsimuste korral võtke palun ühendust meie liitumismeeskonnaga.

Hoone kaugküttevõrguga liitumisvõimaluste väljaselgitamiseks, palume esitada meile liitumistaotlus eeltäidetud vormil, mille saate alla laadida siit. Taotlus palume esitada vastava linna esindusele, mille kontaktid leiate siit.

Nõuetekohaselt esitatud liitumistaotluse esitamisel koostame liitumispakkumise, mille väljastame 30 päeva jooksul. Pakkumise koostamiseks võime küsida lisaandmeid kõikide oluliste asjaolude väljaselgitamiseks.

NB! Liitumispakkumise esitame ainult liituva hoone kinnistu omanikule või tema volitatud esindajale. Liitumistaotluse esitajal tuleb tõendada oma isik ja kinnistu omandi- või esindusõigus.

Juhul kui liitujale on meie pakkumine sobiv, sõlmime liitumislepingu, millega määratakse Utilitase ja liituja õigused ning kohustused liitumistoimingute tegemisel. Peale liitumistasu maksmist ja liitumiseks vajalike soojustorustike ehitust ning soojussõlme paigaldust sõlmime uue kliendiga soojusmüügilepingu ja soojuse tarbimine võib alata. Kuna soojustorustiku projekteerimine ja ehitamine võib võtta suhteliselt palju aega, siis palume pöörduda meie poole liitumistaotlusega võimalikult varakult.