Meie inimesed

Utilitases töötab täna 254 töötajat. Suurem osa on seotud soojuse tootmise ja edastamisega.

Sisu Moodul

Soojustehnika ning elektri- ja automaatika eriala
Katlamajade ja soojusvõrkude tehniline teenindamine, juhtimine, remontimine ja ehitamine.

Keemia eriala
Keemialabori töö – veepehmendusseadmete käitamine, keemiliste analüüside tegemine ja vee režiimi kontroll.

Ärikorraldus, soojustehnika alane teenindus
Klienditeenindus ja nõustamine, lepinguliste suhete vormistamine ning lepingujärgsete küsimuste lahendamine.

Ootame oma meeskonda inimesi, kes on oma ala head spetsialistid ja tunnevad uusi tehnoloogiaid ning seadmeid. Peame lugu avatud ja arenemishimulisest töötajast, kes oskab oma ideid tegudeks vormida.

Vabadele ametikohtadele kuulutame välja avaliku konkursi. Uusi töötajaid otsime nii ettevõtte siseselt kui ka töövahendus – ja meediakanalite abil. Palun saatke oma kandideerimisavaldus ja CV meiliaadressile info@utilitas.ee .

Lisainfo saamiseks pöörduda personaliosakonna töötajate poole:

Monica Väli
Personalijuht
OÜ Utilitas Tallinna Elektrijaam
tel +372 642 0202
monica.vali@utilitas.ee
Marianne Taberland
Personalijuht
AS Utilitas Tallinn / AS Utilitas Eesti
tel +372 610 7219
marianne.taberland@utilitas.ee

Praktika meie kontserni ettevõtetes võimaldab saada reaalset töökogemust, mis aitab tulevikus selgemaid sihte seada. Paljud praktikandid tulevad meie juurde hiljem tagasi või jäävad põhikohaga ettevõttesse tööle.

Praktika nõuab nii tudengi- kui ka ettevõttepoolset pühendumist ja aega. Ootame praktikandilt mõistlikku praktikaaja planeerimist ning eesmärkide ja tulemuse seadmist. Saada palun praktika kandideerimisavaldus meiliaadressile info@utilitas.ee .

Utilitases käib praktikal mitmeid Tallinna Tehnikaülikooli tudengeid.  Pakume väärtuslikku kogemust nii Tallinnas kui ka Utilitase teistes tegevuspiirkondades Haapsalus, Jõgeval, Keilas, Kärdlas, Raplas ja Valgas. Praktikakoht on sobilik TTÜs soojustehnika inseneri kutset vähemalt teisel kursusel omandavale noorele. Praktika jooksul saab ülevaate ettevõtte olulisematest valdkondadest ja protsessidest soojusenergia tootmisel, edastamisel ja müügil. Sõltuvalt praktikakohast anname töökogemuse:

KatlamajasKATLAMAJA TÖÖ KORRALDAMISEL

Praktika jooksul saad kogemuse soojuse tootmisel katlamajas. Võimalus põhjalikult uurida soojuse tootmiseks kasutatavat tehnoloogiat: katlaid, põleteid jms.

SOOJUSVÕRGU TÖÖDE KORRALDAMISEL

Praktika võimaldab saada töökogemuse soojuse edastamisel katlamajast klientideni. Võimalus tutvuda süvitsi soojustrasside planeerimise, ehitamise ja remondiga.

KLIENDITEENINDUSE TÖÖDE KORRALDAMISEL

Olulise kogemuse saab koostööst ja klientide nõustamisest. Võimalus saada ülevaade hoonete soojussõlmedest ja nende inspekteerimisest.