Koostöö ja liikmesus

Liikmesus

Utilitas teeb koostööd liitude ja organisatsioonidega, mis panustavad keskkonnahoidu ja jätkusuutlikku majandamisse ning aitavad arendada energeetikavaldkonda.

Eesti Taastuvenergia Koda ühendab taastuvenergiaga seotud Eesti organisatsioonid ühe katuse alla, et üheskoos edendada ja arendada valdkonda.
Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühing on Eesti suurim ja vanim energeetika- ja soojavaldkonna ettevõtteid esindav ning nende ettevõtete ühishuvide nimel tegutsev organisatsioon.Rohetiiger on koostööplatvorm, mille eesmärk on suurendada keskkonnateadlikkust ja panna alus tasakaalus majandusele, nii nagu Tiigrihüpe käivitas tehnoloogiasektori arengu.

Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum ühendab ettevõtteid, kelle jaoks on oluline toimida vastutustundlikult, et tagada nii oma ettevõtte, ühiskonna ja riigi jätkusuutlikkus.

Koostööprojektid

Utilitase sponsorluspoliitika on ülesehitatud kontserni põhiväärtustele. Projektid, kuhu me rahaliselt panustame, väärtustavad rohelist mõtteviisi ja keskkonnasäästlikust, toetavad ning arendavad kohalikku elukeskkonda või on suunatud innovaatiliste lahenduste loomisele. Eestimaise kontsernina panustame eelkõige nendesse piirkondadesse, kus Utilitas osutab teenuseid.

Sisu Moodul

Korvpall on Eesti spordikultuuri tähtis osa, millesse panustamine on meile kui eestimaisele energiakontsernile olulise tähtsusega. Soovime, et see traditsioonidega spordiala saaks jätkuvalt kasvada ning sportlastel oleks võimalus üha kaugemate sihtide poole püüelda. Oleme toeks ning aitame Eesti korvpallil astuda veelgi tugevama ning konkurentsivõimelisemana järgmisesse aastakümnesse.

Kodumaise kontsernina on spordiala toetamine meie jaoks loogiline valik. Lisaks sobib korvpall meeskonnaspordina kontserni peamise ülesandega – siduda grupi erinevad osad võimalikult hea meeskonnana tööle. Eesti korvpallikoondist toetame alates 2013. aastast.
Lisainfo: http://www.rahvuskoondis.ee

2017. aasta kevadest toetame meistriliiga pronksitiitli pälvinud Rapla korvpallimeeskonda senisest enam, asudes meeskonna nimisponsoriks. Utilitas on aastaid varustanud Rapla elanikke toasoojaga ja viimastel aastatel teinud Raplas olulisi investeeringuid, sealhulgas viinud linna kütmise üle kohalikule puiduhakkele. Läbi kohaliku korvpallimeeskonna toetamise saame kogukonnale ka muul viisil kasulik olla. Eesti korvpalli pikaajalise toetajana peame oluliseks panustada Eesti korvpalli arengusse – Rapla korvpall on viimastel aastatel teinud hoogsalt edusamme ning innustanud spordisõpru nii kohapeal kui ka kaugemal.

avis-utilitas-rapla-allkirjastamine

AVIS UTILITAS Rapla meeskonna koduleht.

Utilitas järelkasvutiimi kuuluvaid noori kergejõustiklasi toetame alates 2011. aastast. Tiimist on aastate jooksul sirgunud mitmeid edukaid sportlasi, kes on saavutanud häid tulemusi nii kodumaal kui ka Euroopa tasemel.
Utilitas järelkasvutiimi eesmärk on võimaldada U23 vanuseklassi silmapaistvamatel kergejõustiklastel rohkem spordile pühenduda ning aidata kaasa üleminekule täiskasvanuklassi. Tiim on planeeritud pikaajalise projektina, olles oluline osa Eesti kergejõustiku saavutusspordi struktuurist. Võistkonda pääsevad igal aastal kuus paremate tulemustega sportlast, kellele tagatakse 12-kuuline stipendium. Utilitas järelkasvutiimi mentor on olümpiavõitja Gerd Kanter.

Utilitase 2021. aasta järelkasvutiimi  koosseisu pääses kuus 2020. aastal U23 vanuseklassis tugevaid tulemusi näidanud sportlast: H. Chr. Hausenberg (kaugushüpe), Johannes Treiel (110 m tj), Karl Erik Nazarov (400 m tj), Lilian Turban (kõrgushüpe), Lishanna Ilves (kaugushüpe) ja Henri Sai (200 m)

Lisainfo ja tiimi komplekteerimise põhimõtted: www.ekjl.ee 

Eestimaise ettevõttena hoolime Eesti spordi, kultuuri ja hariduse heast käekäigust. Puhas keskkond, roheline mõtteviis ning nelja aastaaja säilimine on ühtemoodi olulised nii Utilitasele kui ka talispordile. Seetõttu toetame Henry Sildaru kaudu seda tugeva potentsiaaliga spordiala.

Utilitas on Linnateatri hooaja peasponsor. Linnateater ja Utilitas sõlmisid koostöölepingu, mille kohaselt tehakse koostööd energiatõhususe ja rohelise energia kasutamise teadlikkuse tõstmise suunas. Utilitasel on hea meel, et Linnateater väärtustab rohelise energia kasutamist ja energiatõhususe suurendamist.

Foto: Lavastus “Vürst Gabriel ehk Pirita kloostri viimased päevad” / Linnateater.

Noored Kooli programm viib võimekad ülikoolilõpetajad ja noored erialaeksperdid vähemalt kaheks aastaks koolidesse õpetajana tööle. Samal ajal läbivad osalejad koolitusi ning kujunevad programmi jooksul aina paremaks õpetajaks ning eestvedajaks oma kogukonnas. Pärast programmi lõppu jätkavad rohkem kui pooled edasi õpetajana ning 80% Noored Kooli kogukonnast erinevatel tasanditel haridusvaldkonnas panustamist.
Lisainfo: http://www.nooredkooli.ee/

2015. aastal pani Utilitas õla alla Eesti esimesele prototüüpide ehitamise stardirahastule Prototon. Rahastu ja Utilitas näevad ühiseid koostöövõimalusi ennekõike rohe- ja keskkonnatehnoloogia ning energeetika valdkonna ideede rahastamisel ja abistamisel. Utilitasele on oluline suurendada idufirmade arvu nimetatud valdkondades, aidata turule tuua praktilisi tooteid või teenuseid ning ärgitada erialatudengeid oma teadmisi ja oskuseid ettevõtluses rakendama.
Lisainfo: www.prototron.ee