Õigeaegne kütmisega alustamine aitab soojusenergiat kokku hoida

Sügiskuu saabumisega langeb temperatuur ka kodudes ning tekib vajadus hoonete kütmise järele. Tarbijad tunnevad iga küttehooaja alguses huvi, millal majas küte sisse lülitada ning milliseid tingimusi peab selleks arvestama.

Tallinna Energiaagentuuri soovituse järgi peab meie kliimavöötmes elamute kütmisega alustama hiljemalt siis, kui ööpäeva keskmine välisõhu temperatuur langeb alla 12 kraadi ning hoone siseõhu temperatuur võiks olla 20-22 kraadi piirides. Õigeaegse kütmise alustamisega tagatakse sobiv mikrokliima ja mugavamad olud nii elanikele kui ka hoonele. Madal välistemperatuur ja niiskus võivad mõjuda kahjulikult elamu konstruktsioonidele, mille ülessoojendamiseks kulub lõppkokkuvõttes suurem soojuse hulk.

Kuna Tallinna Küte toodab soojust ja tagab pideva soojusvarustuse aastaringselt, siis on hoones küttehooaja algus tarbijate valida. Elumajade puhul määravad majaelanikud ühisotsusega lähtuvalt oma vajadustest ja elamu eripärast, millal küte sisse lülitada.

Kütmise alustamiseks tuleb haldajal avada maja soojussõlmes vastavad sisendid. Tallinna Kütte teavitamine või spetsiaalse esindaja kohalolek ei ole vajalik. Erandiks on hooned, mis saavad soojust mitte põhivõrgust, vaid Tallinna Kütte lokaalkatlamajast või boilerijaamast. Juhul, kui maja sisendisiibrite avamisel soojust ei tule, peaks kindlasti pöörduma meie klienditeeninduse poole.

Tallinna Küte edastab soojust kuni soojussõlmeni ning seega kuuluvad hoone üle- või alaküttega seotud probleemid või nendest tulenevad küsimused hoone valdaja või omaniku kompetentsi. Seoses sellega kutsume kõiki maja haldajaid ja omanikke üles koostööle tarbijatega ning lähtuma nende vajadustest.