OÜ Elekter ja Küte omandas AS Tallinna Kütte ja AS Erakütte

Jõustus OÜ Elekter ja Küte ning rahvusvahelise energiakontserni Dalkia vaheline leping, mille kohaselt omandas Elekter ja Küte AS Tallinna Kütte ja AS Erakütte. Eestimaisesse energiakontserni Elekter ja Küte kuulub ka 2011. aastal Dalkialt omandatud OÜ Tallinna Elektrijaam.