Utilitas Tallinna Elektrijaam

OÜ Utilitas Tallinna Elektrijaama põhitegevusala on soojus- ja elektrienergia tootmine ning müük. Ettevõte käitab Tallinnas kahte biokütustel töötavat soojus- ja elektri koostootmisjaama ning päikeseelektrijaama.

Kokku tarnivad kaks koostootmisjaama ligi 45% aastasest Tallinna kaugküttevõrgu vajadusest. Samas protsessis toodetud elektrist piisab enam kui 130 000 ehk kõigi Tallinna kaugküttevõrgus olevate korterite elektritarbimise rahuldamiseks.

Ettevõte toodab koostootmisprotsessis 100% energiat kodumaisest biokütusest.

Päikeseelektrijaam käivitati 2019. aasta kevadel.

Utilitas Tallinna Elektrijaama jaamad

Aadress: Tooma 14 / Väomurru 1

I koostootmisjaam
Suviti piisab jaamas toodetavast soojusest kogu Tallinna kaugküttevõrgu vajaduste rahuldamiseks.
Käikulaskmise aasta: 2009
Soojusvõimsus: 67 MW
Elektrivõimsus: 25 MW
Kütus: puidujäätmed, freesturvas
Taastuvkütuste osakaal: 90%
Kasutegur: 100%

II koostootmisjaam
Käikulaskmise aasta: 2016
Soojusvõimsus: 76 MW
Elektrivõimsus: 21 MW
Kütus: puidujäätmed, freesturvas
Taastuvkütuste osakaal: 90%
Kasutegur: 100%

Päikeseelektrijaam
Käikulaskmise aasta: 2019


Ala suurus: 1,7 ha
Päikesepaneele: 4134
Võimsus: 950 kW
Aastane tootmismaht: 950 MWh

Sisu Moodul

 • 2 koostootmisjaama tarnivad 45% aastasest Tallinna kaugküttevõrgu vajadusest
 • 2 koostootmisjaama toodetud elektrist piisab enam kui 130 000 ehk kõigi Tallinna kaugküttevõrgus olevate korterite elektritarbimise rahuldamiseks
 • Ettevõte toodab koostootmisprotsessis 100% energiat kodumaisest biokütusest
 • Andres Taukar
  Juhatuse esimees

 • Andrus Tamm
  Juhatuse liige

 • Üllar Metsküla
  Juhatuse liige

 • Andrei Melnik
  Juhatuse liige

OÜ Utilitas Tallinna Elektrijaam kehtivad soojuse piirhinnad:

 • Väo 1 koostootmisjaam – 35,34 €/MWh+km
 • Väo 2 koostootmisjaam – 28,20 €/MWh+km

Ettevõtte juhtimissüsteem vastab ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 juhtimissüsteemi standardite nõuetele.