OÜ Utilitas Tallinna Elektrijaam

OÜ Utilitas Tallinna Elektrijaama põhitegevusala on soojus- ja elektrienergia tootmine ning müük. Ettevõte käitab Tallinnas kahte biokütustel töötavat soojus- ja elektri koostootmisjaama.
Ettevõte toodab koostootmisprotsessis 100% energiat kodumaisest hakkepuidust ja turbast. Suviti piisab jaamas toodetavast soojusest kogu Tallinna kaugküttevõrgu vajaduste rahuldamiseks.
2009. aastal avatud esimese koostootmisjaama soojuslik võimsus on 67 MW ja elektriline võimsus 25 MW.
2016. aasta sügisel alustas tööd ka Utilitase teine hakkepuidul põhinev elektri- ja soojuse koostootmisjaam. Tänu uuele jaamale on suurenenud nii soojuslik kui elektriline installeeritud võimsus ja planeeritud toodang. Jaama soojuslik võimsus koos suitsugaaside kondensaatoriga on 76,5 MW ja elektriline võimsus 21,4 MW.

Kokku tarnivad need kaks jaama ligi 45% aastasest Tallinna kaugküttevõrgu vajadusest. Samas protsessis toodetud elektrist piisab enam kui 130 000 ehk kõigi Tallinna kaugküttevõrgus olevate korterite elektritarbimise rahuldamiseks.

Sisu Moodul

I koostootmisjaama andmed: 

Soojusvõimsus 67 MW
Elektrivõimsus 25 MW
Kütus puiduhake ja freesturvas
Taastuvkütuste osakaal 90 %
Kasutegur 100 %
Käikulaskmise aasta  2009

 

II koostootmisjaama andmed: 

Soojusvõimsus 76 MW
Elektrivõimsus 21 MW
Kütus puiduhake ja freesturvas
Taastuvkütuste osakaal 90 %
Kasutegur 100 %
Käikulaskmise aasta  2016
Andres Taukar, juhatuse esimees Andrus Tamm, juhatuse liige
Üllar Metsküla, juhatuse liige Andrei Melnik, juhatuse liige

OÜ Utilitas Tallinna Elektrijaam kehtivad soojuse piirhinnad:

  • Väo 1 koostootmisjaam – 27,74 €/MWh + km
  • Väo 2 koostootmisjaam – 33,63 €/MWh + km

Piirhinnad on kooskõlastatud Konkurentsiameti poolt.