OÜ Utilitas Tallinna Elektrijaam

OÜ Utilitas Tallinna Elektrijaama põhitegevusala on soojus- ja elektrienergia tootmine ning müük. Ettevõte käitab Tallinnas kahte biokütustel töötavat soojus- ja elektri koostootmisjaama ning päikeseelektrijaama.
Kokku tarnivad kaks koostootmisjaama ligi 45% aastasest Tallinna kaugküttevõrgu vajadusest. Samas protsessis toodetud elektrist piisab enam kui 130 000 ehk kõigi Tallinna kaugküttevõrgus olevate korterite elektritarbimise rahuldamiseks.
Ettevõte toodab koostootmisprotsessis 100% energiat kodumaisest hakkepuidust ja turbast.

Sisu Moodul

I koostootmisjaam: 

Soojusvõimsus 67 MW
Elektrivõimsus 25 MW
Kütus puiduhake ja freesturvas
Taastuvkütuste osakaal 90 %
Kasutegur 100 %
Käikulaskmise aasta  2009

 

II koostootmisjaam: 

Soojusvõimsus 76 MW
Elektrivõimsus 21 MW
Kütus puiduhake
Taastuvkütuste osakaal 100 %
Kasutegur 100 %
Käikulaskmise aasta  2016

 

Päikeseelektrijaam: 

Elektrivõimsus 950 kW
Päikesepaneelide arv 4134
Käikulaskmise aasta  2019
 • Andres Taukar
  Juhatuse esimees

 • Andrus Tamm
  Juhatuse liige

 • Üllar Metsküla
  Juhatuse liige

 • Andrei Melnik
  Juhatuse liige

OÜ Utilitas Tallinna Elektrijaam kehtivad soojuse piirhinnad:

 • Väo 1 koostootmisjaam – 29,49 €/MWh + km
 • Väo 2 koostootmisjaam – 35,47 €/MWh + km

Ettevõtte juhtimissüsteem vastab ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 juhtimissüsteemi standardite nõuetele.