OÜ Utilitas Tallinna Elektrijaam

OÜ Utilitas Tallinna Elektrijaama põhitegevusala on soojus- ja elektrienergia tootmine ning müük. Ettevõte käitab Tallinnas kahte biokütustel töötavat soojus- ja elektri koostootmisjaama.
Ettevõte toodab koostootmisprotsessis 100% energiat kodumaisest hakkepuidust ja turbast. Kokku tarnivad kaks koostootmisjaama ligi 40% aastasest Tallinna kaugküttevõrgu vajadusest. Samas protsessis toodetud elektrist piisab enam kui 130 000 ehk kõigi Tallinna kaugküttevõrgus olevate korterite elektritarbimise rahuldamiseks.
2009. aastal avatud esimese koostootmisjaama soojuslik võimsus on 67 MW ja elektriline võimsus 25 MW.
2016. aasta sügisel alustas tööd ka Utilitase teine hakkepuidul põhinev elektri- ja soojuse koostootmisjaam. Tänu uuele jaamale on suurenenud nii soojuslik kui elektriline installeeritud võimsus ja planeeritud toodang. Jaama soojuslik võimsus koos suitsugaaside kondensaatoriga on 76,5 MW ja elektriline võimsus 21,4 MW.

Kokku tarnivad need kaks jaama ligi 45% aastasest Tallinna kaugküttevõrgu vajadusest. Samas protsessis toodetud elektrist piisab enam kui 130 000 ehk kõigi Tallinna kaugküttevõrgus olevate korterite elektritarbimise rahuldamiseks.

Sisu Moodul

I koostootmisjaama andmed: 

Soojusvõimsus 67 MW
Elektrivõimsus 25 MW
Kütus puiduhake ja freesturvas
Taastuvkütuste osakaal 90 %
Kasutegur 100 %
Käikulaskmise aasta  2009

 

II koostootmisjaama andmed: 

Soojusvõimsus 76 MW
Elektrivõimsus 21 MW
Kütus puiduhake ja freesturvas
Taastuvkütuste osakaal 90 %
Kasutegur 100 %
Käikulaskmise aasta  2016
 • Andres Taukar
  Juhatuse esimees

 • Andrus Tamm
  Juhatuse liige

 • Üllar Metsküla
  Juhatuse liige

 • Andrei Melnik
  Juhatuse liige

OÜ Utilitas Tallinna Elektrijaam kehtivad soojuse piirhinnad:

 • Väo 1 koostootmisjaam – 27,74 €/MWh + km
 • Väo 2 koostootmisjaam – 33,63 €/MWh + km

Konkurentsiamet kinnitas Utilitase koostootmisjaamades uued soojuse piirhinnad, mis rakenduvad 1. oktoobrist 2019.

 • Väo 1 koostootmisjaam – 29,49 €/MWh + km
 • Väo 2 koostootmisjaam – 35,47 €/MWh + km

Ettevõtte juhtimissüsteem vastab ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 juhtimissüsteemi standardite nõuetele.