Soojuse hinnad

Vastavalt kaugkütteseadusele kinnitab soojuse piirhinda Konkurentsiamet. Soojuse müügihind võib olla võrdne piirhinnaga või sellest madalam. Juhul, kui tegelikud kulud osutuvad prognoositust väiksemaks, saab soojusettevõte müüa soojust piirhinnast odavamalt.

Loe soojuse hinnaregulatsioonist ja piirhinna kooskõlastmisest täpsemalt Konkurentsiameti kodulehelt.

Sisu Moodul

 • Kehtiv piirhind alates 1. novembrist 2019 on 48,39 €/MWh +km.
 • Vastavalt Konkurentsiameti 31.10.2019 otsustele nr  7-3/2019-074 on  alates 1. detsembrist  2019 Tallinna võrgupiirkonnas  soojuse piirhind 49,00  €/MWh, millele lisandub käibemaks.
 • Oktoobrikuu soojuse müügihind on 47,60 €/MWh +km (oktoobris kehtis piirhind 47,60 €/MWh).
 • Kehtiv piirhind on 50,03 €/MWh+km
 • Oktoobrikuu soojuse müügihind on 50,03 €/MWh +km
 • Kehtiv piirhind on 50,66 €/MWh +km
 • Oktoobrikuu soojuse müügihind on 50,66 €/MWh +km
 • Kehtiv piirhind on 59,26 €/MWh+km
 • Oktoobrikuu soojuse müügihind on 57,61 €/MWh+km
 • Kehtiv piirhind on 61,36 €/MWh +km
 • Oktoobikuu soojuse müügihind on 61,36 €/MWh +km
 • Kehtiv piirhind  on 52,22 €/MWh+km
 • Oktoobrikuu soojuse müügihind on 52,22 €/MWh+km
 • Kehtiv piirhind on 46,04 €/MWh +km
 • Oktoobrikuu  soojuse müügihind on 46,04 €/MWh +km

 

LISATEENUSED

Lisaks soojuse teenusele pakume Tallinnas mitmeid lisateenuseid nagu soojustorustikus lekete otsimise ja katelde seadistamine, keemialabori analüüsid jne. Teenuste hinnakiri asub siin.