Tallinna Küte ühendab soojusarvestid kauglugemise süsteemi

Käivitasime mahuka projekti, mille käigus ühendame kõikide klientide  soojusarvestid kauglugemise süsteemi. Kokku paigaldatakse kauglugemisseadmed ligi 4000-le soojusarvestile ning planeeritud valmimise tähtaeg on 2016. aasta lõpp. Kliendile on kauglugemissüsteemile üleviimine tasuta ning esimesed seadmed paigaldatakse aprilli alguses.

Seadmed paigaldab meie volitatud koostööpartner, kes võtab on enne tööde algust kliendiga ühendust ja lepib kokku seadmete paigaldamise aja. Tallinna Küte teavitab klienti täiendavalt, millal kauglugemise põhisele arveldamisele üle minnakse ja näite ei ole enam vaja esitada.

Soojusvõrgu töö jälgimiseks ja kvaliteetse teenuse osutamiseks paigaldatakse soojusvõrgu kriitilistesse punktidesse kaugloetavad rõhuandurid ja modemid soojustorustike signaaltraatide lekkeinfo edastamiseks. Uus süsteem on mugav ja turvaline kasutades krüpteeritud reaalajas andmesidet.

Kaugloetava arvesti eelised:

  1. Kliendil kaob vajadus iga kuu arvesti näitu teatada.
  2. Vähendab käsitsitööd ja sellest tulenevaid inimlikke eksimusi andmete teatamisel ning  käitlemisel.
  3. Pidev reaalajas ülevaade aitab soojusettevõtjal kiiremini tuvastada rikkeid, kadusid ja lekkeid ning juhtida täpsemalt kogu soojusvõrgu tööd. Klientidel tekib võimalus täpsema soojustarbimise info põhjal optimeerida hoonete soojuskasutust.

Kauglugemismodem tarbib elektrienergiat ning näitude häireteta edastamiseks on vajalik hoida kauglugemisseadmed pidevalt vooluvõrgus. Lühemate katkestuste puhul hoiab aku seadme töös, kuid soojustarbimise andmed säilivad ka juhul, kui vool on pikemalt ära. Vastavalt seadme tehnilisele juhendile on soojusarvesti kauglugemismodemi elektrikulu kuni 1,5 eurot aastas.

Klientide küsimustele vastab ja annab täiendavat infot meie soodusmõõdujuht Anna Joannesjan telefonil 610 7155 või e-posti teel anna.joannesjan@soojus.ee