Utilitas alustas suuremahulisi Gonsiori peamagistraali kaasajastamistöid

Käesoleval aastal toimuvad Tallinnas Gonsiori tänaval tee- ja kommunikatsioonide ehitustööd, mille raames teostab Utilitas aprillist kuni septembrikuuni suuremahulisi soojusvõrgu kaasajastamistöid eesmärgiga parandada linna soojusvarustuskindlust ja kaugküttesüsteemi energiatõhusust.

„Antud lõigul asetseb ülelinnalise tähtsusega peamagistraaltoru, mis vahetatakse ligi ühe kilomeetri ulatuses Kadrioru staadioni juurest kuni Kreutzwaldi tänavani soojusvarustuskindluse tagamise eesmärgil kaasaaegse eelisoleeritud torustiku vastu,“ selgitas AS Utilitas Tallinn võrgujuht Elis Fels. „Täna alustasime töid Gonsiori 29 hoone lähistel haljasalal ja kõnniteel paikneval ligi 200 meetri pikkusel lõigul,” lisas ta. Tööde teostamise ajal aprillikuus ei ole võimalik kasutada antud hoonega samal pool teel asuvat kõnniteed lõigul F. Kuhlbarsi tänavast kuni F. R. Faehlmanni tn 10 / Gonsiori tn 27 kinnistuni. Maikuus suletakse tee ja kommunikatsioonide ehituseks Gonsiori tänava lõik Pronksi tänavast Laagna teeni, kus ka Utilitas jätkab magistraaltorustiku täisrekonstrueerimist.

Linna teede ja kommunikatsioonide renoveerimistööd on enamasti pikemalt ette planeeritud otsus, et samadel lõikudel oleks tehnovõrkude valdajatel üheaegselt võimalik ette võtta erinevad töid, selgitas Fels. Ta lisas, et antud perioodil tagatakse piirkonna elanike soojusvarustus konteinerkatlamajadega, millest lõigu erinevatest tööetappidest lähtuvalt töötavad kaks tükki juulikuu ning üks septembri keskpaigani. Antud lõigul läbiviidavate tee- ja kommunikatsioonide ehitustöödega kaasnevad liikluspiirangud ning piirkonnas palutakse järgida ajutisi liiklusmärke.

AS Utilitas Tallinn võrgujuhi Elis Felsi sõnul investeerib ettevõte sel aastal ligi 44 miljonit eurot kaugküttesüsteemi tõhustamisse, sealhulgas soojusvõrkude arengutesse investeeritakse ligi 12 miljonit eurot, millega renoveeritakse ja ehitatakse üle 15 kilomeetri soojustorustikku.