Utilitas arendab teaduse ja ettevõtluse koostööd

Energiakontsern Utilitas alustas aktiivset koostööd Tallinna Tehnikaülikooliga (TTÜ) , et soodustada tulevaste soojustehnikainseneride praktilist õpet ning anda tudengitele ligipääs vajalikule andmestikule. Selleks rajab kontsern küttelabori TTÜ innovatsiooni- ja ettevõtluskeskusesse Mektory.

Utilitas kontserni juhi Priit Koidu sõnul on ettevõttele oluline teadus-ja arendustöö edendamine ning uute soojustehnikainseneride pealekasv. „Paraku ei ole tänastel tudengitel väga palju võimalusi oma silmaga näha ja õppida, kuidas toimub reaalajas soojus- ja elektrienergia tootmine. Küttelaboris on see aga Tallinna tootmisüksuste baasil hästi jälgitav. Labori näol on tegemist unikaalse võimalusega tutvuda kaasaegse energiatootmise telgitagustega – sellega, mis on igapäevaselt silmale nähtamatu,“ selgitas Priit Koit.

TTÜ innovatsiooni- ja ettevõtlussuhete prorektori Tea Varraku sõnul on taoliste laborite loomine Mektory jaoks olulise tähtsusega just inseneeria erialade populariseerimisel. „Et laboris leiab endale huvi pakkuvat nii tudeng kui ka nooruk, kes alles teeb karjääriotsuseid, leiab küttelabor kahtlemata majas palju rakendust, sealhulgas osana õppetöös,“ on Varrak veendunud. „Küttelaboris saab olema põnev uudistada nii tulevastel soojustehnikainseneridel, kel on võimalik lähemalt tutvuda sinna paigaldatava kaasaegse soojussõlmega, aga ka energiamajanduse asjatundjatel, kinnisvara omanikel ning loomulikult koolinoortel ja õpetajatel. Tegemist on ainulaadse laboriga Eestis,“ nentis Varrak.

Küttelabori loovlahenduse ja ekspositsiooni töötab välja disainiagentuur Velvet. Labori juhtmõte on “Kütteinsener muudab põhjamaad elamiskõlblikuks!”, mis rõhutab soojusenergia tähtsust meie laiuskraadil elukeskkonna loomisel ning julgustab noori valima just selle valdkonnaga seonduvat eriala.

“Sõnadega väljendades on labori juhtmõte kõigile mõistetav, kuid hoopis keerulisem ülesanne on anda seda külastajatele edasi ruumilis-disainilise kogemusena. Julge juhtmõte peab peegelduma pinget pakkuvates ja tehnoloogiliselt keerukates disainilahendustes. Sellise meeldejääva kogemuse kaudu tagame külastajale arusaama kütte olulisusest meie laiuskraadil ja tõstame kütteinseneride kuvandit ühiskonnas,” kommenteeris Velveti disainijuht Janno Jõulu.

Utilitas sõlmis eelmisel aastal Mektoryga koostöölepingu energeetika valdkonna arendamiseks.