Utilitas langetas Tallinnas soojuse hinda 9 protsenti

Konkurentsiamet kinnitas Utilitase taotluse alusel Tallinna kaugküttevõrgupiirkonnale uue, varasemast oluliselt madalama soojuse piirhinna. Uus piirhind 47,60 eurot/MWh (lisandub käibemaks) on 9 protsenti madalam aprillis kehtinud soojuse müügihinnast ning Utilitas rakendab selle tagasiulatuvalt alates maikuu algusest.

AS-i Utilitas Tallinn juhatuse esimehe Andres Veske sõnul aitas hinnalangusele kaasa maagaasi ja segaolmejäätmetest toodetud soojuse hindade alanemine. „Prognoosime müüa Tallinna ja Maardu kaugkütteklientidele soodsamat soojust tänu heale turusituatsioonile kogu suve vältel, mis toob tarbijatele kaasa hoonete kütmise ja sooja tarbevee kulude languse,“ lisas ta. „Soojuse hind on kulupõhine ning sügiseks prognoositud maagaasi ja puiduhakke hindade kasv toob tõenäoliselt kaasa ka soojuse hinna tõusu,“ juhtis Veske tähelepanu.

Soojuse hinna olulisemateks komponentideks on sisseostetava soojuse ja kütuse kulu ning nende komponentide hinna muutus mõjutab tarbijate lõplikku soojuse hinda. Enamik Tallinna kaugküttevõrgu kaudu müüdavast soojusest toodetakse koostootmisjaamades hakkepuidust, turbast ja segaolmejäätmetest, tipukoormus kaetakse maagaasil töötavate katlamajadega.

Utilitas on Eesti juhtiv energiakontsern, mille põhitegevuseks on soojuse ja elektri tootmine ning kaugkütteteenuse osutamine. Utilitase eesmärgiks on keskkonnasäästlik ja efektiivne energia tootmine ning säästliku energiatarbimise edendamine. Kõiki Utilitase kaugküttesüsteeme on tunnustatud märgisega «Tõhus kaugküte». Utilitas varustab kaugküttesoojusega 4 825 hoonet, sealhulgas üle 170 000 kodumajapidamist kaheksas linnas üle Eesti: Tallinnas, Maardus, Keilas, Raplas, Haapsalus, Kärdlas, Jõgeval ja Valgas.