Utilitas on küttehooajaks valmis

Välistemperatuuri jahenemine loob hoones vajaduse kütmise alustamiseks. Kaugküttekliendina on peale suvist perioodi kütte sisselülitamine väga lihtne – tuleb vaid maja soojussõlmes vastavad sisendid avada ning muretsema ei pea kütuse hankimise või katelde hoolduse pärast. Energiakontserni Utilitas koostootmisjaamade ja katlamajade soojuskoormuse tõus näitab, et paljudes hoonetes on kütmisega alustatud.

Hoone omanikud või haldajad koostöös elanikega ise otsustavad, millal on kütte sisselülitamiseks sobilik või vajalik aeg. Paljud hooned aga tarbivad meie toodetud soojust aastaringelt tarbevee soojendamiseks. Tallinna Energiaagentuuri soovituse järgi võiks meie kliimavöötmes elamute kütmisega alustada hiljemalt siis, kui ööpäeva keskmine välisõhu temperatuur langeb alla 12 kraadi ning hoone siseõhu temperatuur võiks olla 20-22 kraadi piirides. Õigeaegse kütmise alustamisega tagatakse sobiv sisekliima ja mugavamad olud nii elanikele kui ka hoonele. Madal välistemperatuur ja niiskus võivad mõjuda kahjulikult elamu konstruktsioonidele ning hoone ülessoojendamiseks kulub lõppkokkuvõttes suurem soojuse hulk.

Kütmise alustamiseks tuleb hoone haldajal avada maja soojussõlmes kütte ventiilid, panna tööle pump ning vaadata üle automaatika seadistus. Utilitase teavitamine või spetsiaalse esindaja kohalolek ei ole vajalik. Küll aga tasub enne küttehooaja alustamist üle kontrollida, kas hoonesisene küttesüsteem on töökorras ja veega täidetud. Eriti tuleks sellele tähelepanu pöörata hoonetes, kus suvisel ajal on küttesüsteemis remonttöid teostatud või radiaatoreid vahetatud. Juhul, kui maja sisendisiibrite avamisel soojust ei tule, peaks kindlasti pöörduma meie klienditeeninduse poole.

Klienditugi 610 7107