Utilitas teostab Mustamäe energiakompleksi korstna rekonstrueerimistöid

Utilitas viib läbi Tallinnas Mustamäe energiakompleksis suuremahulisi rekonstrueerimistöid. Üheks projekti osaks on 120 meetri kõrguse korstna täielik renoveerimine.

Eelmisel aastal alanud Mustamäe energiakompleksi korstna uuendamine on jõudnud tänavu viimase etapini, milleks on välisosa betoonkeha renoveerimine. Täna alustasid tööstusalpinistid Tallinnas Mustamäe energiakompleksis korstna välispinna puhastustöödega. Betoonkesta puhastamine on jaotatud kahte etappi: korstna ülemine osa puhastakse kuni 800-baarise veesurvega, millega kaasneb ümbruskonnas sõltuvalt tuulesuunast ja tööfrondi kõrgusest tavalisest suurem müra, ning alumine osa kuni 350-baarise veesurvega, mis tekitab vähem müra. Kõnealuste tööde orienteeruv kestus on maikuu lõpuni, misjärel algavad oluliselt vaiksemad parandus- ja viimistlustööd. 120 meetri kõrguse korstna täieliku renoveerimise käigus sai eelmisel aastal tugevdatud raudbetoonkorstna konstruktsioon ning paigaldatud korstna sisse roostevaba sisehüls. Käesoleval aastal renoveeritakse korstna välisosa betoonkeha, mis annab korstnale uue välimuse ning muudab meie linnaruumi ilme kaasaegsemaks.

Et ümbruskonna elanikke võimalikult vähe häirida, ei alustata korstna puhastustöödega tööpäevadel enne kella  8.00 hommikul ja tööd lõpetatakse hiljemalt kell 19.00. Puhkepäevadel kestavad tööd alates 10.00-st kuni 17.00-ni.

Utilitas investeerib Mustamäe energiakompleksi rekonstrueerimisse ligikaudu 44 miljonit eurot, mille tulemusena kaasajastatakse olemasolev katlamaja ning ehitatakse taastuvkütusest elektrit ja soojust tootev jaam. Uus koostootmisplokk, mille  elektrivõimsus on 10 MW ja soojuslik kuni 47 MW, hakkab soojusega varustama Tallinna linna kodusid ning toodetav elektrienergia müüakse vabaturule.

Utilitas vabandab väga ebamugavuste pärast ning palub ümbruskonna elanikelt ja ettevõtetelt mõistvat suhtumist.

Küsimuste korral palume võtta ühendust Utilitase klienditoega telefonil 6107 107 või e-posti aadressil info@utilitas.ee.

Foto: Utilitase Mustamäe energiakompleksi rekonstrueerimistööde käigus asetati 26. märtsil 2019
jaama turbiin ja generaator.

Utilitas on Eesti juhtiv energiakontsern, mille põhitegevuseks on soojuse ja elektri tootmine ning kaugkütteteenuse osutamine. Utilitase eesmärgiks on keskkonnasäästlik ja efektiivne energia tootmine ning säästliku energiatarbimise edendamine. Kõiki Utilitase kaugküttesüsteeme on tunnustatud märgisega «Tõhus kaugküte». Utilitas varustab kaugküttesoojusega 4 825 hoonet, sealhulgas üle 170 000 kodumajapidamist kaheksas linnas üle Eesti: Tallinnas, Maardus, Keilas, Raplas, Haapsalus, Kärdlas, Jõgeval ja Valgas.