Utilitas tootis kolmandas kvartalis 205 000 MWh energiat

Eesti energiakontsern Utilitas tootis tänavu kolmandas kvartalis 153 000 MWh soojus- ja 52 000 MWh elektrienergiat. Sellest 92,7% moodustas taastuvatest allikatest toodetud energia.

Tänavu üheksa kuuga aitas Utilitas taastuvkütuste kasutamisega piirata CO2 õhku paiskamist ligi 300 000 tonni võrra. Soojuse ja elektri koostootmine ning taastuvkütuste kasutamine võimaldab oluliselt vähendada kasvuhoonegaaside emissiooni.

Utilitas kasutab energiatootmises järjest enam kohalikke ja taastuvaid kütuseid, peamiselt väheväärtuslikku hakkepuitu. Kolmandas kvartalis tarbis Utilitas energiatootmiseks hakkepuitu kokku rohkem kui 220 000 kuupmeetrit, millest toodeti ligi 190 000 MWh rohelist energiat.

Täna tuleb kõikides väljaspool Tallinna asuvates Utilitase võrkudes suurem osa soojusenergiast kodumaisest hakkepuidust. Peagi alustab Tallinnas Väo karjääris tööd Utilitase teine hakkepuidul põhinev soojust ja elektrit tootev jaam. Pärast uue jaama käivitamist toodetakse ka Tallinnas suurem osa soojusenergiast kohalikest ja taastuvatest allikatest.

Utilitas on viimastel aastatel teinud suuremahulisi investeeringuid uute koostootmisjaamade rajamiseks ja soojusvõrkude korrastamiseks, mille tulemusena on saavutatud suurem energiatõhusus, keskkonnasääst ja optimaalsed soojusenergia hinnad.