Utilitas tootis kolmandas kvartalis 95 protsenti energiast taastuvkütusest

 Utilitas tootis 2018. aasta kolmandas kvartalis 150 000 MWh soojus- ja 95 000 MWh elektrienergiat, millest 95 protsenti toodeti taastuvkütusest. Kohaliku puiduhakke kasutamisega on Utilitas 2018. aasta üheksa kuuga piiranud CO2-heidet
390 000 tonni võrra.

„Utilitase ülesandeks on pakkuda linnaelanikele mugavat soojusteenust, kasutades loodussäästlikke lahendusi,“ sõnas energiakontserni Utilitas juht Priit Koit. Kolmandas kvartalis tootis Utilitas koostootmisrežiimil 225 000 MWh energiat, mis on üle 90 protsendi kogutoodangust. Koidu sõnul on kaugküttevõrk parim koht, kus elektritootmisel tekkivat jääksoojust ära kasutada – toodetud elektrienergia antakse elektrivõrku ja selle tootmisel tekkiv jääksoojus kasutatakse ära hoonete kütmiseks. „Nii saadakse koostootmisjaamas samast kütusekogusest üle kahe korra rohkem energiat kui eraldiseisvas elektrijaamas, kus energia raisku läheks,“ selgitas ta. Utilitas opereerib kahte koostootmisjaama ning kolmas on ehitamisel Tallinnas Mustamäel. Kõik koostootmisjaamad kasutavad põhikütusena kohalikku taastuvkütust – puiduhaket.

2018. aastal investeerib Utilitas kaugküttesüsteemidesse 50 miljonit eurot. Sel suvel paigaldati suitsugaasi kondensaatorid Jõgeva katlamajale ning Tallinnas Spordi ja Kristiine katlamajadele. Käimas on Tallinna Mustamäe tootmiskompleksi rekonstrueerimine, kus kaasajastatakse olemasolev katlamaja ning ehitatakse taastuvkütustest elektrit ja soojust tootev koostootmisjaam. Käesoleval aastal kaasajastas ja ehitas Utilitas ligi 16 kilomeetrit soojustorustikke üle Eesti – Raplas ja Valgas renoveeriti olulise tähtsusega magistraaltorustikud, Maardu linnas uuendati kaugküttevõrku ja Tallinnas olid suuremateks töödeks Gonsiori tänaval magistraaltoru väljavahetamine kaasaaegse eelisoleeritud torustiku vastu ning Põhja-Tallinna linnaosa kaugküttetorustiku kaasajastamine.

Utilitas on Eesti juhtiv energiakontsern, mille põhitegevuseks on soojuse ja elektri tootmine ning kaugkütteteenuse osutamine. Utilitase eesmärgiks on keskkonnasäästlik ja efektiivne energia tootmine ning säästliku energiatarbimise edendamine. Kõiki Utilitase kaugküttesüsteeme on tunnustatud märgisega „Tõhus kaugküte“. Utilitas varustab kaugküttesoojusega 4 741 hoonet, sealhulgas 165 000 kodumajapidamist kaheksas linnas üle Eesti: Tallinnas, Maardus, Keilas, Raplas, Haapsalus, Kärdlas, Jõgeval ja Valgas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Kairit Leibold / Utilitase Mustamäe koostootmisjaama nurgakivi asetamine.