Utilitas tootis kolmandas kvartalis üle 80 protsendi energiast taastuvkütustest

Energiakontsern Utilitas tootis tänavu kolmandas kvartalis 205 000 MWh energiat, millest 159 000 MWh soojus- ja 46 000 MWh elektrienergiat. 2017. aasta üheksa kuuga on Utilitas taastuvkütuste kasutamisega piiranud CO2-heidet 350 000 tonni võrra, mis on 15 protsenti rohkem kui 2016. aasta samal perioodil.

 Kliimasoojenemise pidurdamise eesmärgil ühines Eesti 2015. aastal Pariisi kliimakokkuleppega, mis näeb ette ülemaailmset tegevusplaani kliimamuutuste peatamiseks. Leppega liitunud peavad vähendama heitkoguseid, et hoida maailmas keskmise temperatuuri tõusu 2050. aastaks alla 2 kraadi. „Oleme seisukohal, et vaid loodust säästes on võimalik järjepidev majandusareng ning oma tegevusega anname tugeva panuse selle eesmärgi saavutamisse – kõik Utilitase kaugküttepiirkonnad on üle viidud kohalikele ja keskkonnasäästlikele taastuvkütustele. Soojuse ja elektri tootmisel kasutame kütusena peamiselt metsa- ja puidutööstuse jääke  ̶  puiduhaket, mida saadakse suurema väärtusega puittoodete valmistamisel ülejäävast puitmaterjalist ja raiejäätmetest,“ sõnas energiakontserni Utilitas juht Priit Koit.

 Utilitas investeeringute plaan keskendub kohalike ja taastuvkütuste osakaalu suurendamisele. Tänavu septembris avati Tallinnas Väo energiakompleksis teine, Eesti suurim kodumaisest taastuvkütustest soojust ja elektrit tootev jaam, mis katab ligi 20 protsenti Tallinna kaugküttetarbijate soojusvajadusest ning annab elektrit ligi 50 000-le kaugküttega kodumajapidamisele. Nüüd toodetakse suurem osa Tallinna soojusest mittefossiilsetest kütustest ning 40 protsenti tarbitavast soojuse kogusest tuleb Utilitase koostootmisjaamadest.

Kolmandas  kvartalis tootis Utilitas koostootmise režiimil 171 544 MWh energiat, mis on 84 protsenti kogu toodangust. Koit selgitas, et kaugküttevõrk on parim koht, kus saab ära kasutada elektritootmisel tekkivat jääksoojust. Euroopa Liit on direktiivide ja strateegiadokumentidega sätestanud, et tõhus kaugküte on tiheasustusaladel eelistatuim küttelahendus.

Soojuse varustuskindluse tagamiseks tegeles Utilitas suvekuudel aktiivselt tootmis- ja jaotussüsteemide hooldamise ja uuendamisega pea kõikides ettevõtte hallatavates piirkondades. Energiakontsern Utilitas investeeris tänavu soojusvõrkude rekonstrueerimisse ja ehitamisse ligi 14 miljonit eurot, millega uuendati sel aastal üle Eesti 14 kilomeetrit soojustorustikku.

Priit Koit Utilitase teise koostootmisjaama ees