Utilitas tootis teises kvartalis 260 000 MWh energiat

Energiakontsern Utilitas tootis teises kvartalis 214 000 MWh soojusenergiat ja 45 000 MWh elektrienergiat. Soojuse ja elektri koostootmine ning taastuvkütuste kasutamine võimaldab oluliselt vähendada kasvuhoonegaaside emissiooni. Esimese poolaasta jooksul aitas Utilitas taastuvkütuste kasutamisega vähendada 240 000 tonni CO2 õhku paiskamist.

Utilitas kasutab energiatootmises järjest enam kohalikke ja taastuvaid kütuseid, peamiselt väheväärtuslikku hakkepuitu. „Meie jaoks on oluline võimalikult kõrge efektiivsus ja taastuvkütuste osakaalu tõstmine. Erakütte võrkudes kasutasime teises kvartalis soojusenergia tootmisel hakkepuitu kokku üle 90%. Üle Eesti pakkusime oma klientidele ligi 168 000 MWh puhast energiat,“ selgitas Utilitas kontserni juht Priit Koit.

„Sügisel alustab Tallinnas  Väo karjääris tööd Utilitase teine hakkepuidul põhinev soojust ja elektrit tootev jaam. Pärast uue jaama käivitamist tuleb ka Tallinnas suurem osa soojusenergiast kohalikest ja taastuvatest allikatest,“ lisas Priit Koit.

Kontserni kuuluv Tallinna Elektrijaam toodab koostootmisprotsessis 100% energiat kodumaisest hakkepuidust ja turbast.  Teises kvartalis tootis ettevõte soojusenergiat 105 000 MWh ja elektrienergiat 45 000 MWh, kasutades selleks 173 000 kuupmeetrit hakkepuitu ja turvast.  Jaama kasutegur koos suitsugaaside pesuriga oli 100%.

Utilitas on viimastel aastatel teinud suuremahulisi investeeringuid uute koostootmisjaamade rajamiseks ja soojusvõrkude korrastamiseks, mille tulemusena on saavutatud suurem energiatõhusus, keskkonnasääst ja optimaalsed soojusenergia hinnad.