Utilitas tootis teises kvartalis 264 550 MWh rohelist energiat

Energiakontsern Utilitas tootis 2019. aasta teises kvartalis 276 900 MWh soojus- ja 79 300 MWh elektrienergiat, millest 264 550 MWh toodeti kohalikest ja taastuvatest kütustest. Utilitase kliendid tarbisid teises kvartalis 285 900 MWh soojusenergiat, mida on 9 protsenti rohkem kui möödunud aastal samal perioodil.

„Kliimamuutused ning ka Eesti ökoloogilise jalajälg pakuvad üha rohkem kõneainet ning seetõttu tuleb energeetikasektoris otsida tulevikku vaatavaid lahendusi. Tänu keskkonnasõbralike kütuste kasutamisele ja koostootmisele on Utilitas tänavu piiranud CO2-heidet 306 000 tonni võrra. Utilitas toodab täna üle poole soojusest taastuv- ja kodumaistest kütustest ning töötame iga päev selle nimel, et arendada tiheasustusega alade keskkonnasäästliku energiaga varustamist ja laiendada taastuvenergiaportfelli,“ sõnas Utilitase kontserni juht Priit Koit. Ta lisas, et äsja jõuti olulise verstapostini Utilitase kolmanda taastuvkütustel põhineva koostootmisjaama käivitamisel – jaama generaator sünkroniseeriti elektrivõrguga ja esimene kogus rohelist elektrit jõudis võrku. Jaam alustab tööd selle aasta sügisel.

Taastuvenergiaportfelli laiendamise eesmärgil käivitas Utilitas tänavu kevadel Tallinnas esimese päikeseelektrijaama. 1,7 ha suurusel alal paikneva ning 4134 päikesepaneelist koosneva jaama nominaalseks väljundvõimsuseks on arvestatud 950 kW ning aastane tootmismaht on hinnanguliselt 950 MWh. Käesoleva aasta teises kvartalis tootis jaam 488 MWh päikeseenergiat.

Soojuse ja elektri tootmise kõrval arendab Utilitas kaugjahutusteenust, mille järele on suvisel ajal aina suurem nõudlus. Utilitas rajab Tallinna kesklinnas asuvasse Ülemiste kaugküttekatlamajja esimese kaugjahutusjaama, mis hakkab sügisest pakkuma jahutusteenust ümberkaudsetele hoonetele. „Kaugjahutus on konkurentsivõimeline teenus, mis on ideaalseks lahenduseks rohemajanduse eesmärkidega ettevõtetele, alandades hoone CO2 jalajälge,“ selgitas Koit. Utilitas investeerib 2019. aastal energia tootmise efektiivsuse ja keskkonnasäästlikkuse tagamisse, sealhulgas soojusvõrkude korrastamisse ja ehitamisse 40 miljonit eurot, millest Keskkonnainvesteeringute Keskus rahastab Utilitase projekte 1,2 miljoni euro ulatuses.

Utilitas on Eesti juhtiv energiakontsern, mille põhitegevuseks on soojuse ja elektri tootmine ning kaugkütteteenuse osutamine. Utilitase eesmärgiks on keskkonnasäästlik ja efektiivne energia tootmine ning säästliku energiatarbimise edendamine. Kõiki Utilitase kaugküttesüsteeme on tunnustatud märgisega «Tõhus kaugküte». Utilitas varustab kaugküttesoojusega 4 825 hoonet, sealhulgas üle 170 000 kodumajapidamist kaheksas linnas üle Eesti: Tallinnas, Maardus, Keilas, Raplas, Haapsalus, Kärdlas, Jõgeval ja Valgas.


Foto: Utilitase koostootmisjaam Tallinnas Mustamäel.