Utilitase Mustamäe koostootmisjaama generaator sünkroniseeriti elektrivõrguga

Utilitase uue taastuvkütustest soojust ja elektrit tootva jaama generaator sünkroniseeriti elektrivõrguga ning esimene kogus elektrit jõudis võrku. Sügisel täies mahus tööd alustav kohalikul taastuvkütusel töötav jaam rahuldab ligi 40 000 kaugküttega kodumajapidamise elektrivajaduse.

„29. juunil võrguga sünkroniseeritud Utilitase Mustamäe koostootmisjaamas jätkame nüüd tootmise häälestamisega,“ sõnas AS Utilitas Tallinn juhatuse esimees Andres Veske. Taastuvkütustel põhinev koostootmine on tõhusaim viis toota soojust ja elektrit, mis tagab primaarenergia maksimaalse ärakasutamise ning vähendab kasvuhoonegaaside paiskumist atmosfääri, rõhutas Veske. See on Utilitase kolmas koostootmisjaam, mille vastuvõtmine toimub sügisel. Kaks teist Utilitase koostootmisjaama toodavad taastuvatest kütustest soojust ja elektrit Tallinnas Väo piirkonnas.

Utilitas investeerib Mustamäe energiakompleksi rekonstrueerimisse ligikaudu 44 miljonit eurot, mille tulemusena kaasajastatakse olemasolev katlamaja ning ehitatakse taastuvkütusest elektrit ja soojust tootev jaam. Uus koostootmisplokk, mille  elektrivõimsus on 10 MW ja soojuslik kuni 47 MW, hakkab soojusega varustama Tallinna linna kodusid ning toodetav elektrienergia müüakse vabaturule. Jaama tehnoloogilise osa projekteerib ja paigaldab Austria ettevõte URBAS Maschinenfabrik ning üldehitustööde peatöövõtja on AS Maru Ehitus.


Koostootmisjaam Tallinnas Mustamäel.