Utilitase tuule- ja päikeseenergia ärisuunda hakkavad arendama Rene Tammist ja Andrus Zavadskis

Energiakontsernis Utilitas alustavad tööd Rene Tammist ja Andrus Zavadskis, kes hakkavad arendama Utilitase tuule- ja päikeseelektri ärisuunda. 

Utilitasel on kavas laiendada taastuvenergiaportfelli, seda lisaks seni kontserni põhitegevuseks olevale kaugkütteteenusele ning taastuvelektri tootmisele.

Andrus Zavadskis on varem töötanud Nelja Energia tehnikadirektori ja juhatuse liikmena.
Rene Tammist on olnud ametis ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministrina ning enne seda Eesti Taastuvenergia Koja juhatajana.

Eesti energiamajanduse arengukava aastani 2030 näeb ette, et 80% tarbitavast soojusenergiast ja 50% kogu tarbitavast energiast pärineb taastuvatest allikatest. “Utilitase eesmärgiks on aidata neid riiklikke eesmärke saavutada, seda nii olemasolevates kaugkütte võrgupiirkondades kui ka uute projektide kaudu,” toonitas Utilitas energiakontserni juht Priit Koit.

Rene Tammist: ”Eesti koos Euroopa Liiduga on seadmas sihiks saavutada sajandi keskpaigaks kliimaneutraalsus. See tähendab korrektuure nii pikaajalistes eesmärkides kui ka meetmes. Sedavõrd ambitsioonikas eesmärk tähendab suuri erasektori investeeringuid puhastesse energiaallikatesse. Utilitasel on suutlikkus olla üheks võtmepartneriks kliimaneutraalsuse saavutamiseks vajalike energiaprojektide arendamisel. Mul on suur rõõm panustada Utilitase tugevasse meeskonda ja nende ambitsioonikate eesmärkide saavutamisse.”

Andrus Zavadskis: “Kaasaegsed tuule- ja päikeselahendused on väga konkurentsivõimelised ja Eesti, kui tuuleenergia tootmiseks sobiv maa peab ära kasutama tehnoloogia võimalusi. Eesti ressurssidega suudame ära rahuldada nii sisenõudluse kui ka olla energiat eksportiv riik.”

Priit Koit lisas: „Meil on hea meel, et Rene ja Andrus otsustasid üheskoos Utilitasega selle väljakutse vastu võtta. Tugev meeskond, parim oskusteave ning finantsvõimekus suurprojektide elluviimiseks teevad Utilitasest tugeva partneri ning turuosalise energiaprojektide arendamisel. Arvestades Eesti taastuvelektri sektoris toimunud konsolideerumisi on oluline, et turul oleks tugevaid ja kompetentseid energiaettevõtteid, kelle jaoks on oluline uute taastuvenergialahenduste rajamine. See tagab klientidele soodsaimaid energialahendusi ja parima teenuse.“