Privaatsustingimused

Utilitase eesmärgiks on olla isikuandmete töötlemisel usaldusväärseks ja klientide õigusi austavaks partneriks, tagamaks veelgi tõhusamalt meie klientide privaatsust.

Täpsemalt on võimalik isikuandmete töötlemist puudutavaga tutvuda Utilitas kontserni Privaatsustingimustes.

Klientide andmeid töötlevad kaasvastutavate töötlejatena kõik Utilitase energiakontserni ettevõtted: OÜ Utilitas, AS Utilitas Tallinn, AS Utilitas Eesti ning OÜ Utilitas Tallinna Elektrijaam.