Privaatsustingimused

Seoses Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmääruse täienenud nõuetega oleme uuendanud enda infosüsteeme ning äriprotsesse tagamaks veelgi tõhusamalt meie klientide privaatsust.

Täpsemalt on võimalik isikuandmete töötlemist puudutavaga tutvuda Utilitas kontserni Privaatsustingimustes.

Klientide andmeid töötlevad kaasvastutavate töötlejatena kõik Utilitase energiakontserni ettevõtted: OÜ Utilitas, AS Utilitas Tallinn, AS Utilitas Eesti ning OÜ Utilitas Tallinna Elektrijaam.