Blogi
12.11.2020

Kaasaegsel hoonel on keskkonnasäästlik kaugküte ja -jahutus

Üks efektiivseimaid viise vähendada oma ettevõtte ökoloogilist jalajälge on pöörata tähelepanu oma kaubandus- või büroohoone energiatõhususele. Oluline roll hea sisekliima ja energiatõhususe tagamisel on kaugküttel, mis on mugav ja töökindel ning kaugjahutusel, mis vabastab hoone üleliigsetest seadmetest.

Keskkonnasäästlikud ja töökindlad lahendused

Kaubandus- ja büroohoonetele, haiglatele, koolidele, kortermajadele ning paljudele teistele hoonetele üle Eesti kütte- ja jahutuslahendusi pakkuva Utilitase fookuses on alati olnud keskkond. Ettevõte on eesmärgiks seadnud vähendada energeetikavaldkonna jalajälge ning viimase dekaadi jooksul panustanud fossiilsete kütuste kasutamise vähendamisse.

Euroopa Komisjon on seadnud eesmärgiks, et aastaks 2030 peab vähemalt 38-40% Euroopa Liidus kasutatavast energiast olema pärit taastuvatest allikatest. Utilitas aitab kaasa selle saavutamisele, tootes juba täna üle poole soojusest väheväärtuslikest kodumaistest puidujäätmetest. Kütuseks kasutatav hakkepuit saadakse metsa- ja puidutööstusjääkidest, mis muidu kasutust ei leia. Ettevõttes otsitakse ka pidevalt uusi lahendusi, arendades kütusevaba päikese- ja tuuleenergiat ning uurides soojussalvestite võimalusi.

Kütuseks kasutatav hakkepuit saadakse metsa- ja puidutööstusjääkidest

Kaugküte ja -jahutus on kõrge varustuskindlusega ning pakuvad hoone haldajale kindlustunnet ja muretut elu, toimides ka kriiside ajal. Kaugküte on pea täielikult automatiseeritud. Utilitase jaamad on varustatud tänapäevase kõrgtehnoloogiaga ja kogu kaugküttevõrk on kaugjuhitav. Kui rahvusvaheliste kriiside ajal piirid kinni pannakse ning siseriiklikud piirangud seatakse, toimib kaugküte edasi, sest tagatud on kütusetarne ning suure süsteemi juhtimine on võimalik ka distantsilt.

Kaugküte on puhas, mugav ja säästlik

Utilitase tänapäevased katlamajad on väga kõrge kasuteguriga ja kaugküttevõrgud säästavad energiat. Katlamajades ja koostootmisjaamades kasutatakse kütuse põlemisest tekkiva suitsu puhastamiseks efektiivseid filtreid ja suitsugaasipesureid, tänu millele väljub korstnast vaid 50-kraadine puhas veeaur. Energiatootmise protsessid on kontrollitud ja vastavad rangetele keskkonnanormidele, mis tagab puhta elukeskkonna.

Kaugküttelahendust kasutades ei pea kliendid mõtlema kütuse ostmise, katelde seadistamise ega hooldamise peale. Aega pole vaja kulutada ka hoone kütmisele. Kaugkütte klient peab hooldama vaid hoonesisest küttesüsteemi ja soojussõlme.

Kaugkütte ja -jahutusega pole vaja muretseda lokaalsete seadmete pärast

Kaugküttega hoone soojuse reguleerimine on lihtne ja mugav, sest see on enamikes hoonetes automatiseeritud. Korralikult reguleeritud soojussõlme ei pea sageli kontrollima ega seadistama. Kui automaatika on ühe korra soovitud režiimile juba häälestatud, reguleerib see ise hoone kütmist sõltuvalt välisõhu temperatuurist. Kui väljas on soe, lülitab automaatika kütte välja ja vähendab soojuse tarbimist ning vastupidi. See optimeerib ka tarbimiskogust, mis omakorda hoiab kokku kulusid.

Kaugkütte ja -jahutusega pole vaja muretseda lokaalsete seadmete pärast. Klient peab hooldama vaid hoonesisest süsteemi ja soojus- või jahutussõlme.

Tõhus kaugjahutus vähendab CO2 heitmeid ja säästab ruumi

Suur samm keskkonnasõbralikuma ja säästlikuma tehnoloogia suunas on kaugjahutus, mille hinnanguline CO2 heitmete sääst võrreldes lokaalse lahendusega on kuni 80 protsenti. Kaugjahutus vähendab kahjulike F-gaaside kasutust külmainena ega koorma keskkonda.

Kaugjahutuse tööpõhimõte on sama nagu kaugküttel, aga teistpidi. Kütte puhul tuleb kuum vesi majja ja soojuse ära andnud jahtunud vesi suunatakse välja. Kaugjahutuse puhul tuleb majja külm vesi, millega saab näiteks jahutada ventileeritavat õhku. Jahutusprotsessis külma ära loovutanud vesi suunatakse tagasi kaugjahutusjaama, kus see taasjahutatakse. Kaugjahutust saab kasutada hoone kõikides süsteemides, mis vajavad jahutust: ventilatsioonist sissepuhutava õhu kuivatamiseks, ruumide jahutamiseks fancoilide, jahutuspakkide või mõne muu meetodiga, täppiskonditsioneerides ning ka protsessijahutuses.

Kaugjahutusseadmed tekitavad vähem müra ja vibratsiooni ning lisaboonus on, et jäävad ära katustele paigutatavad lokaalsed jahutusagregaadid, mis võtavad palju ruumi ja nõuavad hooldust. Seda ruumi saaks kasutada tunduvalt paremini, näiteks terrassina töötajate jaoks, linnamesilaste pidamiseks või rendile andmiseks.

Kaugjahutusega hoones pole üleliigseid seadmeid

Kaugjahutuse süsteemid on kümme korda efektiivsemad kui lokaalsete lahenduste kasutamine. See omakorda aitab lihtsamini saavutada hoonele nõutavat energiatõhususe arvu, sest kaugküte ja -jahutus toovad koos töötades seda arvu tugevalt allapoole.

Artikkel ilmus 11.11.20 Eesti Ekspressi Ärikinnisvara ja -halduse erilehes.