Soojuse hind

Soojuse müügihinna määrab Utilitas tarbimisperioodile järgneva kuu alguses tegelike kulude põhjal. Soojuse müügihind on võrgupiirkonnas kehtestatud soojuse piirhinnaga võrdne või sellest madalam. Piirhind avalikustatakse vähemalt üks kuu enne kehtima hakkamist.

 

Millest hind koosneb?

Soojuse piirhind koosneb tegevuskuludest soojuse tootmiseks, jaotamiseks ja müügiks tehtavate kulude katmiseks, investeeringutest tegevus- ja arenduskohutuste täitmiseks, keskkonnanõuete ning kvaliteedi- ja ohutusnõuete täitmiseks tehtavatest kuludest ja põhjendatud tulukusest.

Vastavalt kaugkütteseadusele kinnitab soojuse piirhinna Konkurentsiamet