Energiasäästu võimalused hoones

Hoone

Mida soojapidavam on hoone, seda vähem soojust kaob siseruumidest õue läbi välisseinte, katuse, uste ja akende ning seda vähem energiat hoone tarbib. Hea sisekliima hoidmise tagab toimiv ventilatsioon.

Küttesüsteem

Kaasajasta hoone soojussõlm, soojusta kütte- ja sooja tarbevee jaotustorustikud ning paigalda radiaatoritele termostaadid.

Tarbimine

Tarbi soojust ruumide kütmiseks säästlikult kasutades kaasaegseid reguleerimisvõimalusi. Kolmandik aastase soojuse tarbimisest kulub tarbevee soojendamiseks, seega tarbi sooja vett samuti säästlikult.

Säästlik tarbimine

Temperatuuri reguleerimine

Parima sisekliima ja energiasäästu aitab saavutada radiaatoritele või muu küttekehale paigaldatud termostaat. Toa temperatuuri kohta info saamiseks paigalda võimalusel igasse tuppa termomeeter või temperatuuriandur.

Õhutamine

Kui teie hoones on ventilatsioon, siis peaks see tagama teie ruumides hea sisekliima. Ventilatsiooni puudumisel tuleks ruume regulaarselt tuulutada, kuid akent ei tohiks jätta lahti pikaks ajaks. Avage aknad korraga mitmes toas ja sulgege 10-15 minuti pärast.

Kardinad

Avage päevasel ajal aknakatted päikesesoojuse ja -valguse sissepääsuks ning kasutage öisel ajal aknakatteid lahkuva soojuse hulga vähendamiseks. On oluline jälgida, et kardinad ei kataks kinni radiaatoreid, sest see takistab soojuse ruumi jõudmist.